Branża chemiczna

Simon-Kucher & Partners pomaga wiodącym firmom z branży chemicznej w radzeniu sobie z problemami dotyczącymi zarówno strategii, jak i taktyk cenowych. Nasz zespół ekspertów doradza firmom w zakresie wyznaczania strategicznych celów ( „marża ponad wolumen”), wycenie nowych produktów i innowacji, różnicowaniu strategii cenowych i wprowadzaniu cennika usług ( ,,dodatkowa usługa za dodatkową opłatą”). Dostarczamy koncepcje i narzędzia do sterowania i kontrolowania procesów wyceny oraz wspomagania zarządzania zmianami. Wspomagamy inicjatywy podnoszenia cen, wynikające z rosnących kosztów surowców, jak również te wynikające ze wzrostu wartości dostarczanej klientowi. Nasz zespół ekspertów zrealizował ponad 150 projektów cenowych dla branży chemicznej i powiązanych.

 • Strategie cenowe na konkurencyjnym rynku.
 • Strategiczne pozycjonowanie cenowe oparte na wartości dostarczanej klientom oraz optymalizacja cen w łańcuchu dostaw
 • Efektywne wdrażanie podwyżek cen
 • Prognozowanie cen
 • Optymalizacja systemów motywacyjnych
 • Przebudowywanie globalnych procesów cenowych i wyszkoleniowych kadry w tym obszarze
 • Coaching cenowy i szkolenie kadry zarządzającej oraz sił sprzedaży
 • Programy doskonałości w sprzedaży i zarządzaniu cenami

Wybrani klienci

 • Akzo Nobel
 • BASF
 • Bayer
 • Cabot
 • DSM
 • Linde
 • Lonza
 • Merck
 • Solvay