Dobra konsumenckie

Identyfikacja standardowych wyzwań dla branży:

 • Rosnąca konkurencja pomiędzy detalistami zwiększa presję na producentów w branży FMCG.
 • W kategoriach spożywczych, detaliści wymagają niższych cen oraz wsparcia sprzedaży, jednocześnie ceny surowców podlegają dużej zmienności – powoduje to dużą presję na marże producentów.
 • W wielu kategoriach dóbr trwałych, producenci muszą opracowywać strategie wejścia na rynek, jako że zachowania zakupowe konsumentów szybko się zmieniają, a dostępność półek sklepowych maleje.
 • Firmy muszą radzić sobie ze zmiennością cen surowców, nagłymi zmianami preferencji klientów, zwiększoną konkurencją oraz nagłymi zmianami strategii detalistów, nawet w czasach współczesnych, kiedy dostęp do głębokich, bogatych zbiorów danych powinien umożliwić podejmowanie decyzji strategicznych oraz marketingowych z coraz większą precyzją. .

Wnioski:

Jeżeli firmy chcą osiągnąć i zachować zakładaną równowagę pomiędzy zyskami, udziałem rynkowym oraz przychodami w takim środowisku, niezbędne są  całościowe, solidne i zrównoważone rozwiązania.

Rozwiązania Simon - Kucher & Partners:

Nasz doświadczony zespół zajmujący się produktami konsumenckimi pomaga firmom w podejmowaniu decyzji, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych, biorąc pod uwagę nowe wyzwania rynkowe. Klienci mogą polegać na naszej ekspertyzie branżowej, globalnym doświadczeniu oraz praktycznym podejściu do wypracowania rozwiązań w zakresie strategii sprzedaży, procesu innowacji, optymalizacji portfela produktów, strategii marki oraz ustalania cen.

Znamy fundamentalne wyzwania branży w zakresie ustalania cen, sprzedaży oraz dystrybucji. Jednocześnie możemy także zaoferować praktyczne doświadczenie w szerokim zakresie kategorii.

 • Usprawnienie strategii konkurencji
 • Opracowanie i wdrożenie strategii wejścia na rynek
 • Optymalizacja cen dla dóbr konsumpcyjnych
 • Usprawnienie oraz wdrożenie systemu warunków handlowych
 • Opracowanie strategii portfela produktów
 • Poprawa i wsparcie procesu innowacji
 • Strategie portfela produktów
 • Wsparcie i poprawa zarządzania relacjami z klientami kluczowymi

Wybrani klienci

 • Adidas
 • Beiersdorf
 • Chocolat Frey
 • Coca-Cola
 • Cofresco
 • Dr. Oetker
 • Ferrero
 • Haribo
 • Henkel
 • Kimberly-Clark
 • Nestlé
 • Nikon
 • Osram
 • Panasonic
 • PepsiCo
 • Philips
 • Warner Music Group