Energia odnawialna

Wspieramy naszych klientów z obszaru energii odnawialnej w radzeniu sobie z wyzwaniami zmiennego otoczenia rynkowego. Obsługujemy zarówno małe firmy, jak i liderów rynkowych. Nie tylko wypracowujemy rozwiązania dla naszych klientów, ale także wspieramy ich w fazie wdrożenia. Dostarczamy rozwiązania w całym łańcuchu wartości i pokrywamy naszą działalnością obszary takie jak marketing, sprzedaż, strategia oraz organizacja. W ten sposób możemy zagwarantować firmom z branży zrównoważony wzrost.

Przez lata firmy z branży energii odnawialnej osiągały wysokie zyski ze względu na wzrost wielkości całego rynku. Obecnie popyt na głównych rynkach zbytu się ustabilizował. Stan ten dotyczy szczególnie firm z sektora energii wiatrowej oraz producentów fotowoltaniki, z powodu nadpodaży na rynku, która spowodowała znaczny spadek cen oraz zwiększenie presji na marże.
Oczywiste jest, że w długim okresie na takim rynku zyski mogą osiągać tylko ci producenci, którzy posiadają swobodę, aby szybko obniżyć koszty produkcji oraz efektywnie wykorzystać skłonność do zapłaty klientów.

Wyzwania rynku wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność rozbudowywania i restrukturyzacji sił sprzedażowych oraz budowania właściwej strategii komunikacji.

 • Stworzenie wizji przedsiębiorstwa oraz listy przewag konkurencyjnych
 • Opracowanie i optymalizacja strategii sprzedaży i marketingu
 • Przeprowadzenie analiz rynkowych oraz stworzenie strategii wejścia na rynki międzynarodowe
 • Stworzenie biznes planu
 • Stworzenie i wdrożenie nowej struktury cenowej
 • Reorganizacja działu sprzedaży oraz opracowanie nowej struktury sprzedaży (w tym zarządzanie kanałami sprzedaży)
 • Wdrożenie segmentacji klientów opartej o wartość
 • Opracowanie programów lojalnościowych

Wybrani klienci

 • Abakus Solar
 • Nordex
 • Schletter
 • SMA
 • Solarwatt
 • Trina Solar