Model partnerstwa Simon-Kucher

Partnerstwo jest możliwością dostępną dla każdego konsultanta w Simon-Kucher – indywidualne osiągnięcia i udowodniona zdolność do kontynuacji budowania biznesu są kryteriami, na podstawie których dokonuje się awansu na stanowisko Partnera.

Kandydaci na stanowisko Partnera są dokładnie oceniani przez kilku obecnych partnerów. Na podstawie tej oceny, wszyscy obecni partnerzy Simon-Kucher głosują nad rozszerzeniem oferty partnerstwa.

Model partnerstwa w Simon-Kucher jest wyjątkowy i bardzo niewiele firm doradczych dysponuje podobnym układem, w którym partnerzy są nie tylko współwłaścicielami firmy, ale także akcjonariuszami w pełnym tego słowa znaczeniu, wykraczającym poza roczną pensję i / lub wypłatę dywidendy. Tylko taki model jest w stanie zaoferować pełną przedsiębiorczość i stać się podstawą silnego i zrównoważonego wzrostu.

Warto też zauważyć, że udział partnerów Simon-Kucher poza Niemcami stale rośnie każdego roku, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w proces internacjonalizacji.

Każda firma doradcza musi wybrać swoje własne zasady. Kandydaci mogą preferować inny model, czego nie należy oceniać. Jednak w każdym wypadku, kandydat powinien wiedzieć co oznacza termin „partner” w danej firmie, być świadomym różnic pomiędzy modelami partnerstwa i zdecydować, który model najlepiej spełnia jego wymagania. Prosimy przyjrzeć się poniższemu artykułowi, napisanemu przez naszego założyciela Simon-Kucher – Hermanna Simona, porównującego różne modele partnerstwa w doradztwie: article by Simon-Kucher's Chairman Hermann Simon.