Oprogramowanie

Simon-Kucher dostarcza pełen zakres usług dla firm zajmujących się produkcją oprogramowania. Nasze usługi obejmują budowę strategii dystrybucji i produktów, optymalizację pakietów, optymalizację metryk i poziomów cen. Nasi konsultanci pomogali także firmom z branży wprowadzić model oprogramowania jako usługi (SaaS) oraz nowe metryki cenowe. Nasz zespół przeprowadził z powodzeniem ponad 100 projektów w branży, a nasze biura zlokalizowane są na pięciu największych rynkach: w USA, Japonii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji.

Wielu dostawców oprogramowania po zakończeniu recesji musi radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Dyscyplina rabatowa była bardzo często porzucana, aby realizować swoje cele przychodowe. Trudno jest przestawić siły sprzedażowe na orientacje na optymalizację zysków. Obniżone wyceny firm, nacisk na efektywność, kosztowy i krótkookresowy wzrost przez akwizycje wywołały konsolidację w niektórych segmentach rynku. Spowodowało to, że wiele firm musi radzić sobie obecnie rozczłonkowanym portfelem i strukturą cen. Dodatkowo, modele oparte o chmurę wymusiły zmianę dotychczasowych struktur sprzedaży i modeli przychodów.

 • Optymalizacja pakietów i systemu cenowego, który zmienił portfel wielu modułów w zestaw kilku nakierunkowanych na klienta rozwiązań, które ułatwiają proces sprzedaży
 • Budowa skalowanego procesu do ewaluacji i harmonizacji metryk cenowych pomiędzy produktami
 • Test alternatywnych modeli przychodowych (np. oparty o stopień wykorzystania, umowy „revenue sharing”
 • Reorganizacja uprawnień rabatowych połączona z dopasowaniem systemu motywacyjnego
 • Opracowanie narzędzi i procesów, które zwiększą przejrzystość cen i kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
 • Opracowanie globalnej organizacji zarządzania cenami, która zapewni jasny podział ról i odpowiedzialności
 • Opracowanie strategii do zarządzania globalnymi różnicami w cenach
 • Stworzenie strategii cenowej i sprzedaży, w celu maksymalizacji wartości od kluczowych klientów
 • Opracowanie strategii kanałów sprzedaży

Wybrani klienci

 • Blackbaud
 • Citrix
 • Intergraph
 • Intuit
 • Kronos
 • Microsoft
 • Novell
 • PTC
 • RedPrairie
 • RSA Security
 • SAP
 • Software AG
 • SuccessFactors
 • SunGard