OTC / Consumer Healthcare

Consumer healthcare to dynamiczna branża osiągająca stabilne przychody i wysoką rentowność, która przyciąga zarówno globalnych graczy, jak i firmy średniej wielkości. Rozciąga się ona pomiędzy opieką zdrowotną i sektorem dóbr konsumenckich. Znajduje to odbicie nie tylko w charakterystyce firm aktywnych na tym rynku, ale również w odmiennych wyzwaniach z jakimi muszą się mierzyć, takimi jak: kompleksowość kanałów sprzedaży, konsolidacja i zagrożenie ze strony marek własnych.

W Simon-Kucher łączymy szeroką, wieloletnią ekspertyzę w globalnej branży opieki zdrowotnej oraz FMCG, a także rozwinęliśmy rozległe kontakty z kluczowymi interesariuszami, m.in. dostawcami usług opieki zdrowotnej, płatnikami, aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi, a także dystrybutorami detalicznymi. Wiedza ta pozwala naszemu specjalistycznemu zespołowi wspierać klienta w przezwyciężeniu specyficznych wyzwań rynkowych, zidentyfikowaniu możliwości poprawy, i wreszcie polepszeniu wydajności biznesu poprzez usprawniony marketing, sprzedaż i strategie cenowe.

Dzięki globalnej obecności Simon-Kucher i międzynarodowemu doświadczeniu projektowemu, jesteśmy w stanie połączyć lokalną ekspertyzę oraz dogłębne zrozumienie różnic rynkowych w postaci otoczenia konkurencyjnego, systemu dystrybucji i regulacji prawnych.

Klientom z branży consumer healthcare/OTC jesteśmy w stanie zaoferować poniższe usługi:

  • Tworzenie strategii konkurencji
  • Projektowanie kanałów dystrybucyjnych oraz strategii dotarcia na rynek
  • Przegląd i implementacja systemów norm zharmonizowanych
  • Optymalizacja cen detalicznych i pozycjonowanie portfela produktów
  • Poprawa działalności marketingowej i akcji promocyjnych
  • Tworzenie i implementacja zarządzania relacjami z klientami kluczowymi
  • Poprawa efektywności sprzedażowej i programów motywacyjnych
  • Wprowadzanie globalnych programów doskonałości cenowej i sprzedażowej

Wybrani klienci

  • 7 z 10 wiodących na świecie firm z sektora Consumer Healthcare/OTC