Półprzewodniki

Simon-Kucher doradzało już i wciąż doradza światowym liderom produkcji półprzewodników oraz elektroniki w dziedzinie sprzedaży, marketingu i strategii. Analizy i rekomendacje naszych ekspertów branżowych pomagają klientom równoważyć ich cele oraz określać strategie cenowe, które najlepiej wspierają strategię firmy. Simon-Kucher doradzał klientom w określaniu postrzeganej przez klientów wartości produktów w celu optymalizacji cen. Nasze doświadczenia w branży pozwalają nam odpowiadać na strategiczne pytania i wdrażać wypracowane wnioski.

Firmy z branży mają zazwyczaj problem z równoważeniem różnych zmiennych ekonomicznych (np. średniej ceny sprzedaży, przychodów, marży procentowej, zysku absolutnego) oraz identyfikacją procesów cenowych, które mogą wspierać cele strategiczne. Rosnąca presja ze strony uczestników całego łańcucha wartości utrudnia ekstrakcję wartości i odejście od ustalania cen metodą koszt-plus.

 • Stworzenie systemu ustalania cen opartego o wartość produktu, który wspiera cele strategiczne
 • Optymalizacja zarządzania i negocjacji z klientami kluczowymi
 • Stworzenie nowego procesu cenowego oraz organizacji cenowej
 • Ustrukturyzowanie systemu motywacyjnego dla handlowców i dystrybutorów
 • Szkolenia z negocjacji oraz ustalania cen w oparciu o wartość dla klienta
 • Opracowanie strategii i biznesplanu dla nowych produktów
 • Optymalizacja systemu warunków handlowych oraz procedury przyznawania rabatów
 • Opracowanie pakietów produktów i usług
 • Zbudowanie systemu i narzędzi kontroli cen

Wybrani klienci

 • Altera
 • Intel
 • National Semiconductors
 • Texas Instruments