Praca poza ramami projektu

Oprócz pracy nad projektami, nasi pracownicy pomagają naszej firmie osiągać wzrost na wiele sposobów.

Popularyzowanie wiedzy

Ciężko pracujemy nad stworzeniem renomy w tych obszarach, w których jesteśmy wybitnymi ekspertami, a nasi konsultanci pomagają nam dzielić się tą informacją poprzez regularnie publikowanym artykułom w czasopismach biznesowych, gazetach i innym publikacjom. Wydaliśmy też wiele książek na temat najlepszych praktyk dla przedsiębiorstw.  Kliknij tutajaby przejrzeć naszą bazę publikacji.

Aby budować naszą markę i stwarzać nowe możliwości, nasi konsultanci biorą czynny udział w konferencjach, seminariach i warsztatach na całym świecie.

To build our brand and create opportunities, our consultants also speak and present at conferences, seminars, and workshops around the world.

Dzielenie się wiedzą

To, czym się zajmujemy opiera się na naszych doświadczeniach i wiedzy. Wielu z naszych bardziej doświadczonych współpracowników poświęca swój czas, by podzielić się swoją wiedzą z kolegami poprzez szkolenia, seminaria i prezentacje w Akademii Simon-Kucher.

Rekrutacja najlepszych kandydatów

Nasi konsultanci grają ważną rolę w przeprowadzanym procesie rekrutacji nowych pracowników i z dużym zaangażowaniem zajmują się zatrudnianiem najlepszych członków zespołu. Nasi konsultanci przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne podczas procesu aplikacyjnego, odwiedzają uniwersytety i targi kariery.

Zaangażowanie

Pojawiają się częste możliwości uczestnictwa w wewnętrznych projektach i aktywnościach (organizacja wydarzeń biurowych, przeprowadzanie ankiet wśród całego przedsiębiorstwa, itp.). Aktywności te pomagają naszym współpracownikom poznać kolegów, z którymi inaczej nie mieliby okazji się zintegrować.