Private Equity

Firmy Private equity dążą do uzyskania jak najwyższych stóp zwrotu. W celu osiągnięcia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) wyższej niż 20% rocznie, kluczowe jest generowanie wartości dodanej w portfelu. Inżynieria finansowa i optymalizacja kosztów to przydatne metody, aby osiągnąć ten cel. Jednakże, metody te są zazwyczaj niewystarczające, aby osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Parametry rynkowe to zazwyczaj kluczowe dźwignie do optymalizacji zysków. Środki te są jednak bardzo często pomijane w codziennej działalności biznesowej, pozostawiając wiele miejsca do poprawy.

Inwestycja: Rynkowe/komercyjne Due Diligence
Ocena inwestycji z perspektywy rynkowej (w tym także ocena potencjału na przyszłość).
Kluczowe elementy:

 • Identyfikacja i ocena ryzyka oraz szans inwestycji pod kątem rynku, technologii, klientów i konkurentów
 • Weryfikacja biznes planu (rozwój sprzedaży)

Struktura zespołu to kluczowy czynnik sukcesu. Konsultanci z doświadczeniem w przeprowadzaniu transakcji tworzą zespół razem z osobami, które posiadają doświadczenie w konkretnej branży.

Rozwój: Strategie wartości dodanej
Definicja oraz wdrożenie konkretnych środków w celu wykorzystania potencjału zysku:

 • Konkretne działania pricingowe  (optymalizacja poziomów cen, różnicowanie cen ze względu na elastyczność cenową, optymalizacja rabatów, monitoring cenowy)
 • Optymalizacja struktur sprzedażowych (wprowadzenie usystematyzowanego podejścia do sprzedaży, reorganizacja systemu motywacyjnego)

Sprzedaż: Due Diligence
Wsparcie osiągnięcia odpowiedniej ceny poprzez definicję i komunikację kluczowych argumentów sprzedażowych

Wybrani klienci

 • 3i
 • Advent International
 • Apax Partners
 • Clayton Dublier & Rice
 • Dresdner Kleinwort
 • Gilde Buy Out Partners
 • GMT Communications Partner
 • Goldman Sachs
 • Granville Baird
 • Hg Capital
 • KKR
 • Riverside