Przedsiębiorstwa infrastrukturalne i energetyka

Pomagamy naszym klientom budować nowe modele biznesowe oraz innowacyjną ofertę produktów i usług. Dodatkowo, wspieramy działania mające na celu opracowanie i optymalizację modeli cenowych oraz zmianę struktury sprzedaży. Nasze działania doradcze nie kończą się jednak na etapie koncepcji. Jesteśmy także ekspertami w obszarze implementacji. Współpracujemy blisko z naszymi klientami, aby wypracować skrojone pod ich potrzeby rozwiązania a także przeprowadzamy ich przez proces wdrożenia. Pokrywamy szeroki zakres działań biznesowych dotyczących strategii, marketingu/sprzedaży oraz zagadnień dotyczących organizacji. Doradzamy nie tylko największym graczom w branży, ale także wielu regionalnym dostawcom energii oraz pozostałych mediów.

„Wszystko pozostaje inne”. To zdanie bardzo dobrze opisuje obecny okres, w jakim znajduje się branża energetyczne. Prywatyzacja, liberalizacja, deregulacja, globalizacja oraz konsolidacji to więcej niż tylko puste słowa w branży energetycznej. Kształtują one nie tylko codzienne działania biznesowe firm, ale także wyznaczają kierunki na przyszłość. Dodatkowe, duże nakłady inwestycyjne w produkcję, ścisłe regulacje rządowe, ale przede wszystkim rosnące wymagania klientów wpływają na zmiany w branży oraz stanowią nowe wyzwania dla firm z sektora energetycznego.

W jaki sposób dostawcy mediów mogą przezwyciężyć te wyzwania? Poza redukcją i optymalizacją procesów, mogą także poprawić komunikację oraz umiejętności organizacyjne, skupiając się głównie na stworzeniu jasnych ram strategicznych, i koncentrują się na rynku oraz strategiach sprzedaży. Te taktyki są kluczowe, aby osiągnąć sukces na dzisiejszym rynku.

·    Opracowanie i optymalizacja strategii marketingowej i sprzedażowej

·    Stworzenie biznes planu

·    Opracowanie segmentacji klientów opartej na wartości / segmentacja rynkowa

·    Opracowanie i optymalizacja portfela produktów i usług

·    Opracowanie i wdrożenie programów zarządzania cenami

·    Budowa nowych i innowacyjnych kanałów sprzedaży

Reorganizacja sprzedaży i budowa nowej struktury sprzedażyPomagamy naszym klientom budować nowe modele biznesowe oraz innowacyjną ofertę produktów i usług. Dodatkowo, wspieramy działania mające na celu opracowanie i optymalizację modeli cenowych oraz zmianę struktury sprzedaży. Nasze działania doradcze nie kończą się jednak na etapie koncepcji. Jesteśmy także ekspertami w obszarze implementacji. Współpracujemy blisko z naszymi klientami, aby wypracować skrojone pod ich potrzeby rozwiązania a także przeprowadzamy ich przez proces wdrożenia. Pokrywamy szeroki zakres działań biznesowych dotyczących strategii, marketingu/sprzedaży oraz zagadnień dotyczących organizacji. Doradzamy nie tylko największym graczom w branży, ale także wielu regionalnym dostawcom energii oraz pozostałych mediów.

„Wszystko pozostaje inne”. To zdanie bardzo dobrze opisuje obecny okres, w jakim znajduje się branża energetyczne. Prywatyzacja, liberalizacja, deregulacja, globalizacja oraz konsolidacji to więcej niż tylko puste słowa w branży energetycznej. Kształtują one nie tylko codzienne działania biznesowe firm, ale także wyznaczają kierunki na przyszłość. Dodatkowe, duże nakłady inwestycyjne w produkcję, ścisłe regulacje rządowe, ale przede wszystkim rosnące wymagania klientów wpływają na zmiany w branży oraz stanowią nowe wyzwania dla firm z sektora energetycznego.

W jaki sposób dostawcy mediów mogą przezwyciężyć te wyzwania? Poza redukcją i optymalizacją procesów, mogą także poprawić komunikację oraz umiejętności organizacyjne, skupiając się głównie na stworzeniu jasnych ram strategicznych, i koncentrują się na rynku oraz strategiach sprzedaży. Te taktyki są kluczowe, aby osiągnąć sukces na dzisiejszym rynku.

 • Opracowanie i optymalizacja strategii marketingowej i sprzedażowej
 • Stworzenie biznes planu
 • Opracowanie segmentacji klientów opartej na wartości / segmentacja rynkowa
 • Opracowanie i optymalizacja portfela produktów i usług
 • Opracowanie i wdrożenie programów zarządzania cenami
 • Budowa nowych i innowacyjnych kanałów sprzedaży
 • Reorganizacja sprzedaży i budowa nowej struktury sprzedaży

Wybrani klienci

 • E.ON
 • EnBW
 • EVN
 • Mainova
 • natGAS
 • RheinEnergie
 • RWE
 • Stadtwerke Leipzig
 • Vattenfall
 • Verbund
 • Yello