Przemysł paliwowy

Simon-Kucher & Partners jest ekspertem w obszarze oceny i poprawy ogólnych modeli biznesowych oraz struktur organizacyjnych dla firm w branży paliwowej.

Nasze projekty koncentrują się także na tworzeniu odpowiedniego miksu kanałów dystrybucji  (np. ocena kanału sprzedaży detalicznej) oraz opracowaniu struktur i modeli cenowych celem poprawy osiąganych marż. Bazując na tym oraz innych instrumentach budowy lojalności klientów (np. karty lojalnościowe), opracowujemy modele bonusowe dla produktów „commodity” oraz strategie cenowe dla produktów paliwowych w sieci detalicznej.

Branża paliwowa musi obecnie sprostać wielu wyzwaniom. W czasie prosperity, wzrastają wymagane nakłady na znalezienie dostępnych i opłacalnych złóż surowców. Z kolei w czasie bessy, następują znaczne wahania w popycie. W związku z tym, na większości uprzemysłowionych rynków, zużycie paliw kopalnych jest coraz bardziej regulowane, a preferowane są odnawialne źródła, takie jak słońce, wiatr, woda. Dodatkowo, pojawiają się nowe możliwości wykorzystania wzrostu na rynkach wschodzących.

Powyższe wyzwania powodują, że głównymi wyróżnikami poszczególnych graczy na tym konkurencyjnym rynku, stają się dopracowanie modeli biznesowych, opracowanie strategii dystrybucji oraz strategiczne dynamiczne zarządzanie cenami.

 • Ocena oraz poprawa modelu biznesowego „upstream”
 • Optymalizacja struktury w procesie M&A
 • Przeprowadzenie oceny sieci stacji benzynowych
 • Poprawa miksu kanałów sprzedaży
 • Opracowanie dynamicznych modeli cenowych
 • Wprowadzenie i optymalizacja kart lojalnościowych
 • Ustalenie cen dla głównych produktów w dywizji “niepaliwowej”
 • Optymalizacja cen pojedynczych produktów

Trening dla sprzedawców ze sprzedaży poprzez wartości

Wybrani klienci

 • Bayerngas
 • BP/Aral
 • Castrol
 • Orlen
 • RWE-DEA
 • Shell
 • Tank & Rast