Towary luksusowe

Identyfikacja standardowych wyzwań dla branży:

 • W przypadku dóbr luksusowych, wartość korzyści z posiadania produktu jest większa niż wartość samego produktu. Klienci szukają jakości, autentyczności i marki z historią. W konsekwencji, niektóre dobra luksusowe posiadają bardzo unikalną i rzadką cechę, jaką jest dodatnia elastyczność cenowa – wraz ze wzrostem ceny, rośnie popyt.
 • Bardzo często nie ma korelacji pomiędzy kosztem wytworzenia luksusowego produktu, a jego ceną. Jeśli plastik byłby bardziej modny, to mógłby być droższy od skóry.
 • Rynek dóbr luksusowych cieszył się dwucyfrowym wzrostem przychodu, nawet w trakcie kryzysu. Spowodowane jest to z jednej strony rozwojem rynków w krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny), a z drugiej strony wzrostem znaczenia społecznego producentów dóbr luksusowych w rozwijającym się świecie. Klienci zrezygnowali z części zakupów, ale pozostali wierni niektórym markom luksusowym (mówiąc inaczej: zakupy w Biedronce z rana, a wieczorem garnitur od Armaniego).

Wnioski:

Szczególnym wyzwaniem dla firm z tej branży jest rosnący poziom globalizacji na ryku dóbr luksusowych. Ich międzynarodowe strategie cenowe muszą realizować następujące zadania:

 • Maksymalizacja wartości, przy ograniczaniu ryzyka (ponowny import) i ograniczaniu złożoności systemu cenowego
 • Uwzględnianie efektów podatkowych i refundacyjnych (które wynoszą od 5% do 20%)
 • Uwzględnianie efektów różnić w sile nabywczej i przeszacowania/niedoszacowania kursów walutowych

Rozwiązanie Simon - Kucher & Partners:

Simon-Kucher zdobył bogate doświadczenie na rynku dóbr luksusowych. Wyspecjalizowaliśmy się  zwłaszcza w zakresie opracowywania międzynarodowej strategii cenowej, miksu produktów, segmentacji opartej na wartości klienta, optymalizacji kanałów sprzedaży, włącznie z kanałem internetowym.

Przykladowe projekty:

 • Optymalizacja międzynarodowego zróżnicowania cenowego po krajach i kategoriach produktowych w celu poprawy rentowności
 • Opracowanie międzynarodowej strategii cenowej i miksu produktów bazującej na lokalnym sile nabywczej, z uwzględnieniem lokalnego postrzegania wartości marki i dóbr luksusowych
 • Dostosowywanie cen i portfolio produktowego pomiędzy siecią detaliczną i Internetem
 • Identyfikacja nowych dźwigi wzrostowych, szacowanie potencjalnego popytu i kanałów dystrybucji na rynkach wschodzących

 

Wybrani klienci

 • A. Lange & Sohne
 • Maserati
 • Porsche