Fiyatlandırma

Fiyatlandırma en önemli kar aracıdır ancak birçok şirket fiyat parametresinin etkisini yeterince iyi bir şekilde değerlendirememektedir. Bu durum iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz Global Fiyatlandırma Çalışması’nın sonucunda da görülebilmektedir: Fiyat savaşları ve fiyat baskısı dünya ekonomisine gün geçtikçe daha çok baskı yapıyor ve şirketler gelecekte rekabet edebilmek için ihtiyaç duydukları fiyatları uygulamakta zorlanıyor.

2014 yılında 40’ın üzerinde ülkede 1600 yöneticiyle gerçekleştirmiş olduğumuz Global Fiyatlandırma Çalışması birçok şirketin, yeni ürün pozisyonlandırması ve fiyat hedeflerinin yakalanması konusunda başarısız olduğunu göstermiştir. Yeni ürünlerin yaklaşık %72’si başarısız olarak şirket karlılıklarını riske atmaktadır. Şirketlerin kendi kendilerine yarattıkları bu problem inovasyon sürecinin en başından itibaren pazarlama ve fiyatlandırmaya verilen önem ile çözülebilir.

Global Fiyatlandırma Çalışması (Global Pricing Study) hakkında daha fazla bilgi için:

Global Pricing Study 2014 – Yeni ürünlerin %72’si başarısız oluyor
Çalışmaya ulaşın
Basın açıklaması
Ebook "Profitable Innovation"

Global Pricing Study 2012 – Fiyatlandırmada CEO’nun aktif rolü ile karlar ciddi ölçülerde arttırılabiliyor
Temel bulgular
Basın açıklaması
Ebook "The Key to higher profits: Pricing power"

Global Pricing Study 2011 – Başarısız fiyatlandırma karın %25 azalmasına yol açıyor
Temel bulgular
Basın açıklaması

İş ortaklarımıza fiyatlandırmanın gizli tehlikelerini anlatıp, onlara büyüme ve kar potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için yardım ediyoruz.

The Economist, Businessweek ve diğer birçok otoriteye göre Simon-Kucher & Partners, fiyatlandırma konusunda dünyanın en başarılı danışmanlık şirketidir.

Yalnızca son üç yılda 1.000’in üzerinde fiyatlandırma projesinin altına başarılı bir şekilde imza attık. Farklı birçok sektörden iş ortaklarımız olması sebebiyle daha önceden incelemediğimiz bir fiyatlandırma konusu neredeyse bulunmamaktadır.

Referans fiyatlandırma projelerimizin bazılarını aşağıdaki başlıklarla örneklendirebiliriz:

       •    Ürünler, iş kolları ve şirketler için değer bazlı fiyatlandırma stratejileri
       •    Yenilikçi fiyat ve gelir modelleri
       •    Yeni ürün fiyatlandırması
       •    Satış koşulları ve farklı satış kanalları için iskonto yapısı
       •    Fiyat pazarlığı ve kilit müşteriler için fiyatlandırma
       •    Ülkelerarası fiyatlandırma
       •    Fiyatlandırma organizasyonu ve süreçleri
       •    Fiyat kontrolü ve fiyat odaklı Temel Performans Göstergeleri (KPIs)
       •    Detaylı fiyatlandırmada mükemmellik programları

Fiyatlandırma projelerimiz, müşterilerimizin satış geri dönüşlerinde (ROS) ortalama %1 ile %5 arasında artış sağlamaktadır. Sürdürülebilir kar artışı sağlamak için yalnızca fiyatlandırma stratejileri ve araçları geliştirmekle kalmıyor, iş ortaklarımıza uygulama aşamasında da destek veriyoruz. Uzman danışmanlarımız, iş ortaklarımızın büyümelerini sağlama, karlarını ve gelirlerini en üst seviyeye ulaştırma konusunda geniş uygulama tecrübelerine ve en gelişmiş yöntem ile araçlara sahiptirler.

Expert Talk Video: Pricing Power. How you get what you deserve

Expert Talk Video: Commercial transformation in the pricing area