İnternet

Simon-Kucher & Partners bugüne kadar lider birçok internet bazlı işletmeyle fiyatlandırma stratejilerini iyileştirmek, ciro ve kar büyümelerini maksimize etmek için destek olmuştur. Simon-Kucher olarak, internet firmalarının karşılaştıkları pazar baskılarının ve içinde bulundukları hızla değişen rekabetçi çevrenin bilincindeyiz ve internet strateji danışmanlarımız, firmaların önemli ürün inovasyonları için paket ve pazara giriş stratejileri geliştirmesinde yardımcı olmaktadır. Bunların dışında, müşteri davranışlarını izleyerek elde edilen bilgilerin daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve ürünlerin gerçek değerlerini belirlemek üzere kullanması için gerekli internete özgü olanakları kullanmaktayız.

Bu alanda faaliyet gösteren şirketler hem alandaki köklü şirketlerin hem de daha ufak çaptaki yeni girişimlerin pazarda arttırdığı rekabetle karşı karşıya gelmektedir. Sosyal ağlar, bloglar ve mobil gibi yeni kanallar da artık ürünleri ve teklifleri tanıtarak satış sağlamaya başlamıştır. Firmalar artık daha fazla müşteri elde edebilmek için yeni iş modelleri arayışına başlamışlardır. Sonuçta, sektörde paket ve fiyatlandırma stratejilerini optimize ederek müşteriden kazanılan değeri arttırmaya yönelik artan ihtiyaç bulunmaktadır.

•    Yeni ürünlerin gerçek değerlerinin belirlenmesi ve pazara giriş stratejileri
•    Yeni ve mevcut ürünler için en iyi fiyat yapısının ve seviyelerinin belirlenmesi
•   Karlılığı ve müşteri kazanımını arttırmak için eski sürüm ürünlerin yeniden yapılandırılması
•    Yeni ürünler yaratmak için karşılanamayan müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
•    Karlılığı ve büyümeyi iyileştirmeye yönelik optimal paketlerin belirlenmesi
•    Segment ve müşteri kazanma hedefli ürün teklifi geliştirilmesi
•    Alternatif iş modellerinin dizaynı ve optimizasyonu
•    Yeni pazarlara girmek için fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi
 

Selected clients

 • Ariba
 • Barnes&Noble.com
 • Betfair
 • Carbonite
 • Gameforge
 • Intralinks
 • Intuit
 • LinkedIn
 • Network Solutions
 • PayPal
 • Skype
 • XBox Live