Lüks Ürünler

Lüks ürünler endüstrisi ekonomik kriz zamanlarında bile çift haneli büyümeyi sürdürmektedir.  Bu büyüme kısmi olarak BRIC marketlerindeki büyümeye bağlı olsa da aynı zamanda gelişen dünyada lüks mallar üreten üreticilerin sosyal rolünün artmasıyla da sağlanmaktadır. Müşteriler bazı harcamalarını azaltmış olsalar da bu lüks ürünlerin satın alınmasına engel teşkil etmemektedir.

Lüks ürünler sektöründe, ürüne sahip olmanın getireceği yararların değeri, ürünün değerinden daha fazladır. Bu sektörde müşteriler kalite, marka geçmişi ve orijinallik aramaktadır. Bunun sonucunda, bazı lüks ürünler pozitif fiyat elastikiyetine sahiptir: yüksek fiyatların yüksek talep yaratması gibi. Buna ek olarak, lüks malların maliyetleriyle fiyatları arasında çoğunlukla bir ilişki yoktur. Örneğin plastik deriden daha moda olsaydı fiyatı daha yüksek olabilirdi.

Bu sektördeki oyuncuların karşılaştığı zorluklardan birisi de pazardaki artan küreselleşmedir. Uluslararası fiyat stratejileri aşağıdaki hedefleri içermelidir:
•    Değer kazanımını maksimize etme fakat arbitraj risklerini ve fiyat karmaşıklığını sınırlama
•    Vergi ve geri ödeme etkilerinin planlanması (%5 ile %20 arasında değişebilir)
•    Farklı para birimlerinin satın alma gücünü ve kurlardaki değer farklılıklarını göz önünde bulundurma

Simon-Kucher lüks ürünler endüstrisinde uluslararası fiyatlama stratejileri, ürün karması stratejileri, değer bazlı müşteri segmentasyonu ve interneti de içermek üzere satış kanalı stratejileri konularında güçlü bir uzmanlığa sahiptir.

Proje Örnekleri:
•    Karlılığı arttırmaya yönelik ürün kategorisi ve ülke bazında uluslararası fiyat farklılıklarının optimizasyonu
•    Bölgelere göre ödeme istekliliği, marka değer algısı ve lüks davranışları üzerinden uluslararası fiyatlandırma ve ürün karması stratejilerinin geliştirilmesi
•    Internet ve perakende arasındaki fiyat ve ürün portföyü stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi
•    Gelişmekte olan ülkelerde büyüme yollarının, talep tahminlerinin ve dağıtım kanallarının belirlenmesi

 

Selected clients

  • A. Lange & Sohne
  • Maserati
  • Porsche