Medikal Teknolojiler

Tıbbi cihaz, ekipman ve tanı şirketlerini pazara açılma (go to market) ve fiyatlandırma stratejileri ve müşteri odaklı uygulamalarla performanslarını sürdürülebilir bir şekilde artırmaları için destekliyoruz. Bu güne kadar önde gelen 20 tıbbı teknoloji şirketinden 17’siyle, önemli yatırımcılarla ve çeşitli küçük-orta ölçekli firmalarla tüm ürün grupları ve uygulama alanlarında çalıştık. Amerika, Avrupa ve Asya’da yer alan ve medikal, biyomedikal ve ticari geçmişe sahip olan deneyimli ekibimizle iş ortaklarımıza global ve multidisipliner hizmet sağlamaktayız.

Ar-Ge yoğunluğu olan bir çevrede, etkili ve verimli tanı ve çözümlere ihtiyaç duyulmakta ve finansman kısıtı ise işleri daha da zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, sürdürülebilir başarı doğru pazar ve segmentlerde etkili kanalları kullanarak ve doğru fiyatlarla klinik ve ekonomik değer yaratmaya bağlıdır. İş ortaklarımızı karlı büyümeleri ve değişen pazar koşullarına adapte olabilmeleri için akıllı stratejiler ve etkili uygulamalarla destekliyoruz.

•    Portföy ve pazara açılma (go to market) stratejileri
•    Pazara erişim ve geri ödeme stratejileri
•    Satış ve sözleşme stratejileri
•    Fiyat ve kanal optimizasyonu
•    Satış ve fiyatlandırma mükemmelliği programları
•    Önemli müşteri ve teklif yönetimi
•    Satış ekibi optimizasyonu
 

Selected clients

  • 40 of the top 50‎ leading medical technology and diagnostics companies
  • Numerous mid-sized and early stage ventures in the sector