Özel Sermaye (Private Equity)

Özel sermaye (private equity) şirketleri yüksek kazançlar hedefler ve %20’den fazla geri kazanç oranı elde etmek için portföylerine ek değerler kazandırmak onlar için büyük bir önem taşır. Finansal mühendislik veya maliyet optimizasyonu bunu başarmaya yönelik yararlı yöntemlerdir. Fakat yüksek karlar için bu ölçüler yetersiz kalabilir. Pazarla ilgili parametrelerin karın optimizasyonunda en etkili araçlar olmasına rağmen bunun günlük işlemlerde göz ardı edilmesi bu alanda hala gelişime fırsat olduğunu gösterir.

Satın Alma: Durum Değerlendirmesi (Commercial Due Diligence)
Pazar perspektifinden bir yatırımın ( gelecek potansiyelini göz önünde bulundurarak) değerlendirilmesi. Temel çalışmalar:
•    Pazar, teknoloji, müşteri ve rakip perspektifinden yatırımın fırsatlarının ve risklerinin değerlendirmesi
•    İş planının oluşturulması
Ekip yapısı başarı için ana faktördür. Bu sebeple, satın alma konusunda uzman liderlerimiz, ilgili sektörde uzmanlaşmış danışmanlarımızla ekip oluşturarak çalışmaktadır.

Büyüme: Katma Değer Stratejileri
•    Kesin ve kolay anlaşılır fiyatlandırma ölçülerinin tanımlanması ve uygulanmasıyla pazardaki kar fırsatlarından faydalanılması ( fiyat seviyesi optimizasyonu, elastikiyet bazlı fiyat farklılaştırması, indirim optimizasyonu, fiyat takibi)
•    Satış ekibinin verimliliğinin arttırılması ( sistematik satış yaklaşımı, teşvik sisteminin yeniden yapılandırılması)

Satış süreci: Satıcı Durum Değerlendirmesi (Vendor Due Diligence)
•    Doğru satış fiyatının belirlenmesi ve doğru iletişimin kurulması
 

 

Selected clients

 • 3i
 • Advent International
 • Apax Partners
 • Clayton Dublier & Rice
 • Dresdner Kleinwort
 • Gilde Buy Out Partners
 • GMT Communications Partner
 • Goldman Sachs
 • Granville Baird
 • Hg Capital
 • KKR
 • Riverside