Petrol ve Gaz

Simon-Kucher & Partners petrol ve gaz endüstrisindeki şirketlerin iş modelleri ve organizasyon yapılarının denetlenmesinde ve yeniden yapılandırılmasında, birleşme ve satın alma operasyonlarında uzmanlaşmıştır. Proje çalışmalarımızın bir diğer odağı satış kanalı karmasını dizayn etmek (örneğin, perakende ağını değerlendirmek) ve kar marjını arttıracak fiyatlandırma stratejileri ve modelleri geliştirmektir. Bu başlıklara ve diğer müşteri sadakati araçlarına bağlı olarak, emtia ürünler için prim sistemleri tasarlıyor, perakende sektöründeki diğer yakıt harici ürünler için fiyatlandırma stratejileri geliştiriyoruz.

Petrol ve gaz endüstrisinin karşı karşıya olduğu çok sayıda zorluk bulunmaktadır. Üretim tarafında ekonomik olarak ulaşılabilir kaynaklar için araştırma yapmak giderek artan yatırımlar gerektirmektedir. Satış tarafında ise, talepteki değişimlerin devam edeceği beklenmektedir. Dolayısıyla güneş, su ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjileri kullanmayı teşvik eden birçok sanayileşmiş ülkede fosil yakıt kullanımı hakkında giderek sıkılaşan regülasyonlar yürürlüğe girmektedir. Ancak bunların haricinde, gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlar çekici bir büyüme fırsatı sunmaktadır. Dolayısıyla, iş modellerinin denetlenmesi, satış kanalı stratejilerinin geliştirilmesi ve dinamik fiyatlandırma stratejileri bu son derece rekabetçi pazarlarda avantaj sahibi olabilmek için giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

•    Üretime dönük iş planının denetlenmesi ve düzenlenmesi
•    Birleşme ve satın alma süreçlerinde şirket yapısının optimize edilmesi
•    Petrol istasyonu ağlarında performans değerlendirmelerinin yürütülmesi
•    Satış kanalı karmasının tekrar düzenlenmesi
•    Dinamik fiyat modellerinin geliştirilmesi
•    Sadakat kartlarının sunulması ve optimize edilmesi
•    Yakıt harici iş alanlarında ana ürün fiyatlandırmasının geliştirilmesi
•    Tek satılan ürünlerin fiyat optimizasyonu
•    Değer bazlı satış ekibi eğitimi

 

 

Selected clients

  • Bayerngas
  • BP/Aral
  • Castrol
  • Orlen
  • RWE-DEA
  • Shell
  • Tank & Rast