Reçetesiz İlaçlar ve Tüketici Sağlık Ürünleri (OTC)

Tüketici sağlık ürünleri global üreticilerin ve belirli bir alanda uzmanlaşmış orta ölçekli şirketlerin ilgisini çeken, zaman içinde değişmeyen gelirlerin ve sağlıklı kar paylarının olduğu dinamik bir sektördür. Tüketici sağlık ürünlerinin hem ilaç sektörüne hem de tüketici ürünleri sektörüne benzerlikleri bulunmaktadır. Bu benzerlik sektörde aktif olan şirketlerden olduğu kadar kanal yapısının karmaşıklığı, perakendecilere özel markaların tehdidi gibi ortak zorluklardan da kaynaklanmaktadır.

Uluslararası ilaç endüstrisi ve hızlı tüketim ürünleri sektöründeki geniş ve eskiye dayanan deneyimlerimizi birleştirmemizin yanı sıra doktorlar, eczacılar ve perakendeciler gibi önemli paydaşlarla da tecrübelerimizi geliştirdik. Özelleşmiş tüketici sağlığı ekibimiz bu tecrübelerimiz sayesinde şirketlerin pazardaki sorunlarla başa çıkmalarına, fırsatları belirlemelerine ve gelişmiş pazarlama, satış ve fiyatlandırma stratejileriyle iş performanslarını artırmalarına destek olur.

Simon-Kucher global mevcudiyeti ve uluslararası projeleri sayesinde yerel uzmanlık sunmakta ve pazardaki rekabet, çevre, dağıtım yapısı ve yönetmelik farklılıklarını kapsamlı incelemektedir.

Tüketici sağlığı şirketlerine sağladığımız hizmetlerden bazıları:
•    Rekabet stratejisinin geliştirilmesi
•    Pazara gidiş ve kanal stratejisinin dizayn edilmesi
•    Ticari koşulların gözden geçirilmesi ve uygulanması
•    Tüketici fiyatlarının ve portföy konumlandırmasının optimize edilmesi
•    Pazarlama ve promosyon verimliliğinin artırılması
•    Kilit müşteri yönetiminin geliştirilmesi ve uygulanması
•    Satış verimliliği ve prim şemalarının iyileştirilmesi
•    Global satış ve fiyatlandırma mükemmeliyeti programlarının uygulanması

Selected clients

  • Pazarın lider 10 Reçetesiz İlaçlar ve Tüketici Sağlık Ürünleri şirketlerinden 7’si