Satış

Satış, kar ve büyüme stratejilerinin başarıyla uygulanmasında çok önemli bir rol oynar. Neredeyse tüm sektörlerdeki çalışmalarımız ve tecrübelerimiz şirketlerin ellerindeki mevcut satış potansiyelinin tamamını kullanamadığını göstermiştir. Simon-Kucher & Partners iş ortaklarına rekabet avantajlarını korumaları amacıyla satış etkinlilerini ve verimliliklerini arttırmaları konusunda destek vermektedir. Projelerimizde; Doğru satış hedefi nedir? Mevcut müşterilerden daha fazla gelir sağlarken nasıl yeni müşteriler kazanabilirsiniz? Satış kanallarınızı en etkili şekilde nasıl organize etmelisiniz? Uzun soluklu başarı yakalamak için organizasyon şemanız ve satış süreçleriniz nasıl yapılanmalıdır? gibi sorulara yanıt vermekteyiz.

Simon-Kucher’in satış alanındaki projelerine örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Çok kanallı satış stratejileri
  • Yeni satış kanalları/ortaklıklar
  • Satış organizasyonu ve verimliliği
  • Satış gücü etkinliği
  • Kilit müşteri yönetimi
  • Satış teşvikleri
  • Satış ağı yönetimi için ticari hükümler ve koşullar
  • Pazarlık stratejileri ve fiyat uygulamaları

Yalnızca son üç yılda 500’ün üzerinde satış projesi gerçekleştirdik. Satış etkinliği ve verimliliğinin arttırılması için kullanabileceğiniz araçları ve bu süreçte karşılaşabileceğiniz zorlukları net olarak biliyoruz. Siz de bizim bu alandaki uzmanlığımızdan ve tecrübelerimizden faydalanabilirsiniz.