Strateji

Başarısız stratejiler, zayıf büyüme ve düşük karlılığa neden olur. Bir defasında bir iş ortağımız agresif büyüme arzusuyla hedef pazarını çok fazla geniş tutmuştu ve bu da hemen hemen tüm rakiplerine saldırması anlamına gelmekteydi. Sonuçta saldırgan fiyat politikası ve rakiplerinin buna verdiği sert yanıtlar iş ortağımızı neredeyse batma noktasına getirdi; etkin müdahalelerimizle iş ortağımızı bu durumdan çıkartarak karlı büyüme yoluna girmesine yardımcı olduk. Diğer bir vakada, bir iş ortağımız donanım işlerinden, yazılım ve hizmet sektörüne geçiş fırsatını kaçırmıştı ve buna bağlı olarak hem yazılım pazarından çok küçük bir pay ile yetinmek hem de donanım pazarında büyüyen rekabetin baskısıyla yüzleşmek zorunda kaldı.

Bu iki vaka, tipik stratejik hatalar olarak örnek gösterilebilirler. Biz, iş ortaklarımıza bu gibi hatalardan korunmaları ve uzun soluklu, kar odaklı iş stratejileri yaratmaları konusunda destek oluyoruz. 30 yıldır iş ortaklarımız için ürün, marka ve rekabet stratejileri geliştiriyoruz. Yalnızca son üç yılda iş ortaklarımız için 400’ün üzerinde büyüme stratejisi geliştirdik.

Strateji projelerimiz genellikle aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

•    Yeni gelir modelleri ve gelir elde etme stratejileri
•    Rekabet stratejileri
•    Büyüme stratejileri
•    Senaryo planlaması
•    Ürün ve marka stratejileri
•    Pazara giriş ve pazarı savunma stratejileri
•    Stratejik senaryo planlama
•    Ticari durum değerlendirmesi (Due dilligence)

Strateji konusunda iş ortaklarımız için geliştirdiğimiz yöntemler ve araçlar her geçen gün değerini arttırmakta ve önemini korumaktadır. İş ortaklarımızın ihtiyaçlarını, pazar dinamiklerini ve rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak farklı durumlar için özel stratejiler geliştiriyoruz. Pazar odaklı bakış açımız sayesinde pratik, güvenilir ve özel çözümler sunup, iş ortaklarımızın somut sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Sahip olduğumuz eşsiz tecrübe ile sizin hizmetinizdeyiz.