Telekomünikasyon

Simon-Kucher & Partners uzmanları telekomünikasyon şirketleriyle 150’den fazla projede başarıyla birlikte çalışmıştır. ABD, Avrupa, Orta Doğu, Güney Doğu Asya, Avustralya ve Güney Amerika’da, iş ortaklarımıza portföy, fiyatlandırma, satış, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve markalaşma konularında danışmanlık vermekteyiz. Bu çalışmalarda % 1 ile 4 arasında kar artışı yakalamalarını sağladık. Bazı durumlarda, %9’luk bir artış bile gözlemleyebildik. Benzer konularda danışmanlık veren firmalardan ekibimizi ayıran en önemli başarı faktörü ise şuydu: İş ortaklarımızla sadece sektördeki derin anlayışımızı ve tecrübemizi paylaşmıyor, aynı zamanda diğer endüstrilerdeki projelerden gerekli bilgi birikimi ve öngörüleri de sağlıyorduk.

Telekomünikasyon endüstrisi bir dönüm noktasında bulunmaktadır: satış ve fiyatlandırmada yıllardır benimsenen saldırgan pozisyondan sonra, saf emtia iş yapısı tehdidi ortaya çıkmıştır. Onlarca yıldır, sektör dakika ve megabayt satmaktaydı. Görülen pazar doygunluğuna rağmen yeni bir fiyat savaşına girişildi ve birçok şirket sürdürülebilir veri fiyatlandırması fırsatını kaçırmak zorunda kaldı. Telekomünikasyon hizmet endüstrisi geride kaldı, son ürün ve uygulamalar müşterilerin esas tercihi oldu. Birçok endüstri oyuncusuyla pazara giriş yaklaşımlarını (teklif, fiyatlandırma ve satış yaklaşımlarını) değiştirecek öneriler üzerine tartışılmakta ama yine de şirketlerin çoğunluğu kendi temel işlerine yoğunlaşıp maliyeti düşük çözümler bulmak veya inovatif pazarlama ve fiyatlandırma stratejileri belirlemek arasında seçim yapmalıdırlar. İkinci çözüm elbette ki günümüzde kimsenin vazgeçemeyeceği hizmetleri sağlayan endüstrilerde çok daha fazla fırsatı beraberinde getirebilir.

•    Kısa vadede kazanç yolları bulmaya yönelik fiyatlandırma ve portföy optimizasyonu
•    Telekomünikasyon grupları için fiyatlandırma üstünlüğü girişimleri
•    Pazarlama ve satış harcamaları için stratejik bütçe planlamalarının yapılması
•    Dakika veya megabaytların ötesinde inovatif teklif yapılarının geliştirilmesi
•    Müşterileri daha değerli tekliflere kaydırmak için gerekli stratejilerin geliştirilmesi
•    Müşteri kanallarında satış optimizasyonu
•    Üçüncü taraf markaların, sade ve basit tekliflerin kazandırılması
•    Ciroyu ve müşteri bağlılığı arttıracak şekilde ürün yapılarını şekillendirilmesi
•    İnovatif B2B tekliflerle pazara giriş stratejilerinin geliştirilmesi
 

Selected clients

 • Axiata
 • Deutsche Telekom
 • ePlus
 • KPN
 • Level 3
 • Qtel
 • SingTel
 • Swisscom
 • Telefónica
 • Telenor
 • Vodafone