Tüketici Ürünleri

Geniş ve zengin veri tabanlarının strateji ve pazarlamaya dayalı kararların alınmasını kolaylaştırdığı bir dönemde çalışmaktayız. Fakat aynı zamanda değişken emtia fiyatları, müşteri algısındaki keskin değişiklikler, yoğunlaşan rekabet ve perakende stratejilerindeki değişikliklerle de yüzleşmekteyiz. Tecrübeli tüketim ürünleri ekibimiz dönem gerçeklerini avantaja çevirebilmeniz için stratejik ve taktiksel karar alma süreçlerinizde sizlere yardımcı olmaktadır.

Satış ve pazara açılma stratejileri, inovasyon süreçleri, portföy ve paket boyutu optimizasyonu, markalaşma stratejileri, fiyatlama ve ticari pazarlama yatırımları konusunda endüstri uzmanlığımıza, global tecrübelerimize ve çözüm bulmaya yönelik derinlemesine araştırma yaklaşımımıza güvenebilirsiniz. Tüketici ürünleri fiyatlaması, satışı ve dağıtımındaki temel zorlukları biliyor ve birçok kategoride tecrübemizle pekiştirdiğimiz uzmanlığımızı sizlere sunuyoruz.

Perakendeciler arasında artan rekabet tüketici ürünleri üreticilerinin üstünde bir baskı oluşturmaktadır. Gıda ürünlerinde, perakendecilerin daha düşük fiyat ve ticari pazarlama desteği talebi, değişken hammadde fiyatlarıyla bir araya geldiğinde üreticinin kar marjını kısıtlamaktadır. Birçok gıda dışı kategoride, tüketici satın alma davranışlarının değişmesi ve raf alanlarının giderek azalması dolayısıyla üreticilerin yeni pazara açılma stratejileri belirlemeleri gerekmektedir. Bu tarz durumlarda, eğer istediğiniz kar, pazar payı, ciro dengesine ulaşmayı hedefliyorsanız, detaylı ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyacınız olabilir.

•    Rekabet stratejilerinin gözden geçirilmesi
•    Yeni bir pazara açılma stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması
•    Tüketici fiyatlarının optimizasyonu
•    Tutarlı ticari iskonto yapılarının oluşturulması ve uygulanması
•    Marka portföy stratejilerinin geliştirilmesi
•    İnovasyon süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
•    Paket fiyatı ve portföy stratejilerinin optimize edilmesi
•    Kilit müşteri ve satış gücü yönetiminin desteklenmesi ve geliştirilmesi
 

Selected clients

 • Adidas
 • Beiersdorf
 • Chocolat Frey
 • Coca-Cola
 • Cofresco
 • Dr. Oetker
 • Ferrero
 • Haribo
 • Kimberly-Clark
 • Nestlé
 • Nikon
 • Osram
 • Panasonic
 • PepsiCo
 • Philips
 • Warner Music Group