Yazılım Programları (Software)

Simon-Kucher’in yazılım strateji danışmanlığı ekibi, ürün ve kanal stratejileri, paket optimizasyonları, fiyat seviyelerinin optimizasyonu ve satış mükemmelliği programlarını da içeren bir dizi pazarlama stratejisi hizmetlerini sunar. Simon-Kucher, dünyanın önde gelen yazılım firmalarına çeşitli pazarlarda ve rekabetçi piyasalarda ürünlerin değerine göre fiyatlandırılabilmesinde yardımcı olmuştur. Yazılım stratejisi danışmanlarımız, birçok yazılım şirketlerinin SaaS dağıtım modeline ve diğer alternatif modellere geçmesinde önemli rol oynamıştır. Simon-Kucher globaldeki en büyük 5 yazılım pazarı olan ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa’daki ofislerinde 100’den fazla yazılım fiyatlandırma projesi gerçekleştirmiştir.

Geçirdiğimiz ekonomik durgunluk sonrasında, birçok yazılım şirketi yeni zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. İndirim politikaları, ciro hedeflerini tutturma hevesiyle bir kenara bırakılmış, satış organizasyonunu kar optimizasyonuna yönlendirmek zorlaşmıştır. Değerlerdeki gerileme, artan maliyet verimliliği talimatları ve bazı satın almalarla kısa dönem büyümeler, endüstrinin alt sektörlerinde, ayrı portföy ve fiyatlandırma stratejileriyle ortaya çıkan birçok şirketle de birlikte, konsolidasyona sebep olmuştur. Ayrıca bulut-bazlı BT modelleri var olan kanal ve ciro yapılarını değiştirmiştir. Tüm bunların müşterek etkisi, şirketlerin ürünleri için gerçek değeri almasını giderek zorlaştırmıştır.

•    Fiyatlandırma ve ürün paketlerini optimize ederek geniş modül portföylerini satış işlemlerini kolaylaştıracak ve anlaşma büyüklüğünü arttıracak şekilde belirli müşteri çözümlerine dönüştürmek
•    Birçok ürünün fiyatlandırma ölçütlerini değerlendirerek, birbirleriyle uyumunu sağlamak üzere ölçülebilir süreçler kurmak
•    Alternatif ciro modellerinin finansal kapasitelerinin test etmek (örneğin, kullanım bazlı fiyatlandırma, gelir paylaşım anlaşmaları gibi)
•    İndirim mekanizması ve kontrollerini geliştirerek, bunları satış teşvikleriyle ilişkilendirmek
•    Fiyat şeffaflığını ve temel performans etmenlerini teşvik edecek araçlar ve süreçler geliştirmek
•    Fiyatlandırma aksiyonları için belirli rol ve sorumlulukları sağlayacak global fiyatlandırma organizasyonları dizayn etmek
•    Global fiyat farklarını yönetebilmek üzere stratejiler geliştirmek
•    Kilit müşterilerinden elde edilen katma değeri maksimize etmek üzere fiyatlandırma ve satış stratejileri geliştirmek
•    Değer katan satıcılar için kanal yönetim stratejileri geliştirmek
•    KOBİ bölgesine girmek için ürün stratejileri geliştirmek
 

Selected clients

 • Blackbaud
 • Citrix
 • Intergraph
 • Intuit
 • Kronos
 • Microsoft
 • Novell
 • PTC
 • RedPrairie
 • RSA Security
 • SAP
 • Software AG
 • SuccessFactors
 • SunGard