Yenilenebilir Enerji

İş ortaklarımıza yenilenebilir enerji pazarının değişmesinden kaynaklanan zorluklarla başa çıkabilmeleri için yardım ediyoruz. Pazardaki lider firmalara hizmet verdiğimiz gibi nispeten daha küçük şirketlerle de projeler yapmaktayız. İş ortaklarımız için yapılarına özel konseptler geliştirmekle kalmayıp, onları uygulama aşamasında da destekliyoruz. Geniş hizmet yelpazemiz strateji, pazarlama, satış ve fiyatlandırma konularını kapsadığı için iş ortaklarımıza karlı ve sürdürülebilir büyüme konusunda yardım edebiliyoruz.

Yıllardır, yenilenebilir enerji şirketleri sektörün hızlı büyümesi sayesinde kar elde etmekteydiler. Fakat son yıllarda arzın çokluğundan kaynaklanan rekabet ve karlılık baskısı güneş enerjisi endüstrisini krize sürükledi. Dahası, rüzgâr enerjisi sektöründe olduğu gibi büyüyen marketler Asya’ya kaymaya ve bu da Avrupa’daki üreticileri daha büyük zorluklara sokmaya başladı.

Bu tür zorlukları aşmak için, yenilenebilir enerji şirketleri kendi pazarlarını geliştirmeli ve detaylı düşünülmüş bir uluslararası strateji belirlemelidir. Satış ekiplerini büyütmeli, yeniden yapılandırmalı ve satış stratejilerini açıkça belirleyip duyurmalıdırlar. Sektörde şirketlerin rakiplerinden ayrışmaları giderek zorlaşmaktadır. Şirketler, diğer oyunculardan farklılaşmak için, katma değerli hizmetler, özel olarak oluşturulmuş paketler gibi müşteri odaklı çözümler sunmalıdır. Ek olarak, ürün ve proje fiyatlandırmasının ürüne, müşteriye ve anlaşma koşullarına göre dikkatlice yapılması yenilenebilir enerji şirketlerinin hak ettiği premium fiyatlara başarıyla ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Yenilenebilir enerji endüstrisindeki iş ortaklarımıza sunduğumuz çözümlerden bir kaçı:

•    Şirket vizyonunun ve özgün satış tekliflerinin oluşturulması (USPs – Unique Selling Propositions)
•    Pazarlama ve satış stratejileri geliştirilmesi ve optimize edilmesi
•    Market analizi ve uluslararası strateji belirlenmesi
•    İş planı dizaynı
•    Yeni fiyat yapıları yaratılması ve uygulamaya konması
•    Satış organizasyonunun gözden geçirilmesi ve yeni satış yapılarının geliştirilmesi (kanal yönetimi gibi)
•    Hizmet paketlerinin ve müşteri sadakat programlarının geliştirilmesi
•    Satış ve pazarlık eğitimleri düzenlenmesi

 

 

 

 

 

Selected clients

  • Abakus Solar
  • Nordex
  • Schletter
  • SMA
  • Solarwatt
  • Trina Solar