Simonkucher : Historia

Założyciele

Firma Simon-Kucher została założona w 1985 roku, jako spin-off jednostki naukowej przez prof. Hermanna Simona, dr. Eckharda Kuchera oraz dr. Karla-Heinza Sebastiana.

Ich wizja zakładała wykorzystanie metod naukowych do poszukiwania odpowiedzi na rzeczywiste wyzwania biznesowe oraz do wspierania firm w ich rozwoju.

Początkowo działalność firmy Simon-Kucher skupiała się na branży nauk przyrodniczych, lecz z czasem mogła zostać rozszerzona na wszystkie branże, ponieważ koncepcja strategicznego wykorzystania cen do osiągnięcia wzrostu szybko potwierdziła swoją użyteczność. 

Hermann Simon

Pod kierownictwem prof. Hermanna Simona firma w krótkim czasie uzyskała globalny zasięg. Najważniejszymi etapami związanymi z umiędzynarodowieniem działalności były: otwarcie w 1996 r. pierwszego biura w Bostonie, a w 2001 r. – pierwszego biura w regionie Azji Południowo-Wschodniej, w Tokio. Dynamiczny wzrost stanowi dowód na uznanie, jakim firma cieszy się, jako globalny dostawca specjalistycznych rozwiązań w dziedzinie polityki cenowej. W 2004 r. otrzymaliśmy od magazynu Business Week tytuł „światowego lidera w udzielaniu firmom porad dotyczących wyceny produktów”. 

W 2009 r. prof. Simon przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajęli dotychczasowi współprezesi: dr Georg Tacke i dr Klaus Hilleke.

Klaus Hilleke i Georg Tacke

Klaus Hilleke i Georg Tacke to byli doktoranci prof. Simona. Dołączyli oni do firmy w latach osiemdziesiątych. Przed objęciem funkcji prezesów, występując jeszcze w roli partnerów, kierowali dużymi oddziałami przedsiębiorstwa. Dzięki kolejnym odkryciom naukowym i innowacyjnym metodom pracy, m.in. z wykorzystaniem założeń ekonomii behawioralnej oraz dynamicznego ustalania cen, w 2010 r. pod kierownictwem G.Tacke i K.Hilleke firma Simon-Kucher osiągnęła pułap 100 milionów euro. 

W związku z rezygnacją Klausa Hillekego z funkcji prezesa pod koniec 2016 r. na stanowisku jedynego prezesa pozostał Georg Tacke. Po swoim odejściu na emeryturę pod koniec 2019 r. Tacke przekazał następcom sprawnie i profesjonalnie działającą firmę, zatrudniającą ponad 1400 pracowników w 41 biurach na terenie 26 krajów. 

Mark Billige i Andreas von der Gathen

Obecni prezesi – Mark Billige i dr Andreas von der Gathen – są związani z firmą od wielu lat. Obaj mieli duży wkład w nasz rozwój zarówno, jako liderzy regionalni oraz operacyjni, jak i jako członkowie zarządu.