Simon-Kucher od lat doradza funduszom, menedżerom zarządzającym aktywami oraz dostawcom usług związanych z zarządzaniem aktywami. Współpracujemy, projektując dla nich nowe modele biznesowe, opracowując innowacyjne systemy ofertowania i opłat, a co za tym idzie – zwiększając wydajność sprzedaży i marketingu, aby zapewnić naszym klientom długotrwały rozwój przynoszący zyski.

Nasze projekty dla klientów z obszaru zarządzania aktywami obejmują:

  • Opracowanie strategii wzrostu dla dystrybutorów funduszy B2B
  • Optymalizacja procesów oraz struktury organizacyjnej dostawców funduszy detalicznych w celu poprawy wydajności ich działań marketingowych i sprzedażowych
  • Wprowadzanie zmian ofertowych i pricingowych w odpowiedzi na wymogi regulacyjne (dyrektywa MiFID)
  • Optymalizacja modeli opłat oraz systemów motywacyjnych pomiędzy dostawcami funduszy a dystrybuującymi bankami
  • Opracowywanie nowych produktów i optymalizacja cen w ramach strategii inwestycyjnych funduszu poprzez analizy elastyczności
  • Optymalizacja cen i produktów dla międzynarodowych dostawców usług zarządzania aktywami
  • Opracowanie opartego na wartości procesu zarządzania przetargiem oraz optymalizacja cen i strategii negocjacyjnych dla klientów instytucjonalnych

Asset Management Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories