Wiele firm świadczących usługi dla biznesu oraz firm outsourcingowych z trudem godzi ambitne cele wzrostu sprzedaży z celami marżowymi, a ich klienci negatywnie reagują na podwyżki cen. Największymi wyzwaniami tych firm są: komodytyzacja oferowanych usług, presja cenowa oraz profesjonalizacja procesów zakupowych i przetargów.

Simon-Kucher & Partners pomaga dostawcom usług dla biznesu oraz firmom outsourcingowym w podnoszeniu rentowności ich usług wraz we wzrostem oferowanej przez te firmy wartości. Nasi klienci zwykle oferują usługi biznesowe i outsourcingowe w następujących dziedzinach:

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Usługi informatyczne
 • Audyty finansowe, usługi księgowe, doradztwo podatkowe oraz prawne
 • Ochrona osób i mienia
 • Praca tymczasowa

Wspieramy firmy na całym świecie. Przeprowadziliśmy wiele projektów doradczych dla dostawców usług dla biznesu. Projekty te obejmowały m.in. następujące zagadnienia:

 • Analiza wycieków cenowych: identyfikacja mocnych i słabych stron procesów zarządzania cenami, sprzedaży i ofertowania
 • Budowa założeń dla projektów wejścia na nowy rynek, w tym założeń polityki cenowej
 • Optymalizacja kanałów sprzedaży: dopasowanie kanałów sprzedaży do specyfiki nowych linii biznesowych
 • Rozwój produktów: projektowanie i wycena nowych usług, w tym innowacyjnych usług wprowadzanych na rynek
 • Ustalanie cen: wycena usług w oparciu o wartość, ustalenie reguł wyceny produktów i usług
 • Budowa nowych modeli przychodowych oraz określanie właściwych warunków handlowych: tworzenie nowych ofert oraz cenników
 • Monitorowanie procesów świadczenia usług: optymalizacja procesów, budowa narzędzi do efektywnego śledzenia, komunikowania i fakturowania usług wykraczających poza pierwotnie ustalony zakres świadczenia
 • Podwyżki cen: planowanie i wsparcie kampanii podwyżkowych zarówno dla typowych jak i kluczowych klientów
 • Szkolenia sprzedażowe: przygotowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie negocjacji i innych kompetencji sprzedażowych
 • Przygotowania do negocjacji z kluczowymi klientami: negocjacje dużych i złożonych transakcji

 

Usługi dla biznesu (B2B) Experts

See more experts