Firma Simon-Kucher doradza największym firmom z branży chemicznej w zakresie strategii oraz taktyki wyceny ich produktów. Nasz zespół specjalizujący się w branży chemicznej, współpracuje z firmami chemicznymi w zakresie wyznaczania celów strategicznych (strategie „value before volume”), wyceny nowych produktów i innowacji, strategiach różnicowania cen oraz wprowadzania cenników usług („extra for the extra”).

Opracowujemy koncepcje i narzędzia do kontrolowania procesów zarządzania cenami oraz wprowadzamy zmiany w działaniach sprzedażowych i marketingowych. Pomagamy klientom opracować strategie cenowe z uwzględnieniem kosztów surowców, a także z uwzględnieniem wyceny wartości, jaką produkt dostarcza swojemu odbiorcy. Nasz zespół ekspertów w tej branży posiada doświadczenie zdobyte w ponad 150 projektach zarządzania cenami w sektorze chemicznym oraz wielu innych projektach w branży przetwórczych.

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz innowacje były kiedyś kluczem do zarządzania kosztami, wolumenami i zyskiem w branży chemicznej. Dziś jednak zmienne koszty nakładów oraz agresywna konkurencja sprawiły, że pricing ma znacznie większy wpływ na przychody i zyski przedsiębiorstwa. Firma Simon-Kucher opracowuje dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta rozwiązania pricingowe, jak również programy ukierunkowane na bardziej efektywne zarządzanie ceną i marżą.

Nasze projekty dla branży chemicznej obejmują:

  • Strategie cenowe dla nowych
  • Strategiczne pozycjonowanie cenowe oparte na wartości oraz optymalizacja cen w całym łańcuchu wartości
  • Wsparcie we wdrażaniu kampanii podwyżkowych
  • Prognozowanie cen
  • Optymalizacja promocji cenowych w systemie wynagradzania zespołu sprzedażowego
  • Ponowne zaprojektowanie globalnego procesu pricingu oraz programy szkoleniowe
  • Coaching dotyczący cen oraz szkolenie kadry zarządzającej oraz zespołów sprzedażowych
  • Programy doskonalenia działań handlowych oraz cenowych

Branża chemiczna Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories