Światowa branża półproduktów jest bardzo złożona. Różnego rodzaju półprodukty w skali makro i mikro sprzedawane są różnym klientom, wykorzystującym je do różnych celów w wielu różnych regionach. Simon-Kucher pomaga producentom półproduktów na całym świecie w opracowaniu i wdrożeniu strategii cenowych, sprzedażowych i marketingowych, przeorganizowaniu firmy i jej procesów, a także optymalizacji procesów i pricingu portfolio produktowego.  

Doskonale rozumiemy złożoność funkcjonowania międzynarodowych dostawców półproduktów i posiadamy doświadczenie w zarządzaniu projektami w bardzo różnych konfiguracjach.

Światowa branża półproduktów coraz bardziej się konsoliduje. Klienci z sektora produkcyjnego mają swoje fabryki na całym świecie i mogą pozyskiwać półprodukty z dowolnego miejsca. Działy pozyskiwania surowców wielu kluczowych klientów domagają się coraz to niższych cen, co obniża marże dostawców. Natomiast zmienne ceny surowców odbijają się negatywnie na zyskach. 

Producenci często oczekują innowacji szytych na miarę, dostosowanych do ich konkretnych potrzeb, są mniej chętni, aby płacić za standardowe półprodukty. Aby sprostać tym wyzwaniom, dostawcy półproduktów potrzebują kompleksowych strategii, aby utrzymać, a nawet zwiększać swoje zyski, udziały w rynku oraz przychody.

Nasze projekty dla klientów z branży półproduktów obejmują:

  • Program udoskonalania procesu zarządzania cenami
  • Nowy proces innowacji
  • Optymalizację portfolio produktów
  • Program doskonalania procesu sprzedaży
  • Zarządzanie kluczowymi klientami

Półprodukty Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories