Firma Simon-Kucher pomogła dotychczas wielu firmom z branży chemicznej, materiałowej w opracowaniu i wprowadzeniu strategii zarządzania cenami i sprzedażowych, które zwiększyły ich rentowność.

W tych sektorach wiele produktów boryka się z problemem utowarowienia (komodytyzacji), a ich cena jest w dużej mierze zależna od popytu i podaży. Udało nam się jednak pomóc wielu firmom - liderom rynku w opracowaniu skutecznych strategii zarządzania cenami w oparciu o krzywe podaży, dynamikę konkurencyjności oraz logikę cenową opartą o wartość, jaką produkt dostarcza klientowi. Pomagamy firmom zoptymalizować elementy i struktury kontraktów, jak również wprowadzać opłaty dodatkowe. Wspieramy firmy także w negocjacjach z dużymi kontrahentami oraz w opracowaniu strategii, struktur, procesów w zarządzaniu sprzedażą, co wpływa na podniesienie wydajności zespołów sprzedażowych.

Firmy z branży metalowej i inżynierii materiałowej są rentowne tylko wtedy, gdy potrafią odpowiednio wyważyć ceny oraz wolumen, a następnie zarządzać kosztami tak, aby poradzić sobie z nieprzewidywalną presją cenową. To właśnie profesjonalne zarządzanie cenami oraz efektywne zarządzanie sprzedażą dają firmom przewagę nad konkurencją.

Nasze projekty dla klientów z branży metalowej oraz materiałowej obejmują:

  • Opracowanie strategii zarządzania cenami
  • Zarządzanie podwyżkami cen
  • Zarządzanie kontraktami
  • Wprowadzeniu cen w oparciu o wartość, jaką produkt dostarcza klientowi
  • Negocjowanie cen oraz wsparcie w negocjacjach przy dużych kontraktach
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z wyceną i sprzedażą towaru
  • Opracowanie programów doskonalenia sprzedaży w działaniach handlowych

Przemysł wydobywczy Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories