Elektronika

Simon-Kucher zapewnia doradztwo w zakresie strategii, zarządzania cenami i sprzedaży dla branży elektronicznej i inżynierii elektrycznej (w tym automatyki, systemów kontroli, komponentów elektrycznych i elektronicznych, elektroniki dla biznesu i infrastruktury elektronicznej). Do naszych klientów należą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje. Większość naszych projektów odbywa się w różnych krajach na całym świecie, w tym w Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, Europie Wschodniej i USA.

Pricing to dla tej branży jedno z najtrudniejszych wyzwań. Innowacyjny produkt powinien mieć cenę, którą klienci będą chcieli zapłacić, ale także funkcjonalności cenne dla klientów. Wiele innowacyjnych produktów wycenia się dziś zbyt nisko; inne natomiast posiadają drogie funkcjonalności, na których klientom nie zależy; jeszcze inne produkty niszowe sprzedawane są zbyt tanio, biorąc pod uwagę wartość, jaką dają klientom. Kolejnym wyzwaniem jest zarządzanie złożonym portfolio, obejmującym często tysiące produktów i tysiące klientów, tak aby nadal osiągać zyski. Pomagamy naszym klientom znaleźć optymalne podejście do ceny i sprzedaży, a co za tym idzie – w pełni wykorzystać ich potencjał.

Nasze projekty dla branży elektronicznej obejmują: 

 • Projektowanie skutecznych programów opartych na pricingu w celu zwiększenia zysków o 200-300 punktów bazowych
 • Optymalizacja cech produktów zgodnie z wymogami klientów
 • Optymalizacja systemów zniżek i premii w sprzedaży wielopoziomowej
 • Tworzenie strategii dla nowych segmentów produktów i klientów
 • Tworzenie programów doskonalenia sprzedaży dla wypracowania jeszcze lepszych wyników sprzedażowych
 • Opracowywanie strategii sprzedażowych i pricingowych dla usług serwisowych i części zamiennych

Półprzewodniki

Firma Simon-Kucher współpracuje ze światowymi liderami w zakresie produkcji półprzewodników i elektroniki, odpowiadając na ich potrzeby w zakresie marketingu strategicznego i taktycznego oraz problemów sprzedażowych. Dzięki poradom i analizom ekspertów pomagamy klientom wyważyć ich cele i dobrać strategię cenową, która będzie możliwie najlepiej dopasowana do ich ogólnej strategii biznesowej.

Pomogliśmy tym firmom wyliczyć postrzeganą wartość ich produktów przez klientów oraz zaoferować im właściwą cenę, określić skłonność do zapłaty za produkt w każdym segmencie klienta, zarządzać oczekiwaniami klientów względem ceny oraz zoptymalizować strategię zarządzania cenami w cyklu życia produktu. Nasze imponujące doświadczenie i wiedza na temat tej branży dają nam możliwość odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania strategiczne, a także zaprojektowania planów wdrożenia, które pozwalają przekuć strategię w konkretne rezultaty.

Firmy produkujące półprzewodniki oraz elektronikę muszą uwzględniać wiele różnych kompromisów, np. pomiędzy średnią ceną sprzedaży, przychodami, procentem marży, zyskiem a wskaźnikiem wygranych kontraktów, dlatego większość z nich boryka się z wyzwaniem znalezienia właściwych proporcji. Wypracowanie optymalnych procesów cenowych w celu realizacji celów strategicznych to również niełatwe zadanie. Co więcej, coraz większa presja ze strony wszystkich graczy w całym łańcuchu wartości, w tym dostawców, producentów oryginalnego wyposażenia, producentów elektroniki oraz dystrybutorów, sprawia, że coraz większym wyzwaniem staje się wyodrębnienie wartości i odejście od klasycznej wyceny „koszt plus marża”. Partnerzy w sprzedaży i dystrybucji muszą ponadto wykazać się inicjatywą i siłą negocjacyjną, aby negocjować i maksymalizować wartość każdej transakcji zamiast skupiać się na negocjowaniu niższych cen producentów.

Nasze projekty dla klientów oferujących półprzewodniki obejmują:

 • Dążenie do wyceny na podstawie wartości poprzez wskazywanie procesów pricingowych najlepiej oddających cele strategiczne
 • Optymalizacja procesu negocjacji i zarządzania kluczowymi klientami
 • Projektowanie segmentacji rynku i strategii pricingowych na skalę globalną
 • Opracowanie nowego procesu i organizacji zarządzania cenami
 • Strukturyzacja systemów motywacyjnych w sprzedaży oraz dla dystrybutorów
 • Szkolenia z zarządzania cenami, opartego na wartości oraz umiejętności negocjacyjnych handlowców
 • Opracowanie strategii i biznes planu dla nowo wprowadzanych produktów
 • Optymalizacja systemów rabatowania oraz procedur eskalacji rabatów
 • Opracowanie optymalnych pakietów produktów/usług
 • Usprawnianie systemów i narzędzi z zakresu zarządzania cenami, aby jak najlepiej kontrolować wyniki pricingu za pomocą kluczowych wskaźników efektywności

 

Elektronika & półprzewodniki Experts

See more experts