Firma Simon-Kucher pomaga zarówno małym firmom, jak i liderom rynku z sektora energii odnawialnych w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań, które pozwolą im sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi ten bardzo dynamiczny rynek. Nie tylko opracowujemy szyte na miarę koncepcje dla naszych klientów, ale także wspieramy ich w fazie wdrożenia. Naszym klientom z sektora energii odnawialnych doradzamy w temacie strategii, marketingu, sprzedaży i pricingu, pomagając im osiągnąć wyższe zyski i zrównoważony rozwój.

Od lat firmy z sektora energii odnawialnej czerpią korzyści z silnego rozwoju tej branży. Jednak obserwowany od kilku lat nadmiar zdolności produkcyjnych na rynku międzynarodowym spowodował ogromny wzrost presji ze strony konkurencji na marżę, wywołując kryzys funkcjonowania sektora baterii słonecznych. Dynamicznie rozwijającym się rynkiem jest dziś Azja, co stawia przed europejskimi producentami energii odnawialnej, w tym z sektora energii wiatrowej, jeszcze większe wyzwania.

Aby im sprostać, firmy z sektora energii odnawialnej muszą intensywnie rozwijać swoje rynki i opracowywać dobrze skrojone globalne strategie. Muszą rozszerzać i restrukturyzować swoje zespoły sprzedażowe oraz jasno wytyczać i komunikować strategie sprzedaży. Aby wyróżnić się spośród konkurencji, co jest dziś coraz trudniejszym zadaniem, muszą skoncentrować swoje rozwiązania na kliencie i zaoferować mu usługi, pakiety oraz inne atrakcyjne korzyści, które stanowić będą wartość dodaną. Muszą także w strategiczny sposób wyceniać swoją ofertę zarówno w części produktowej, jak i projektowej, w oparciu o kryteria dobierane pod kątem danego klienta i zamówienia. Tylko tak postępujące firmy będą mogły dyktować wysokie ceny.

Nasze projekty dla branży energii odnawialnych obejmują:

  • Tworzenie wizji firmy oraz unikalnych propozycji sprzedaży (USP)
  • Opracowanie i optymalizacja strategii marketingowych i sprzedażowych
  • Przeprowadzanie analiz rynkowych i tworzenie strategii internacjonalizacji
  • Projektowanie biznes planów
  • Tworzenie i wdrażanie nowych struktur cenowych
  • Reorganizację sprzedaży i tworzenie nowych struktur sprzedażowych (w tym zarządzanie kanałami)
  • Opracowywanie pakietów usług oraz programów lojalnościowych dla klientów
  • Prowadzenie szkoleń ze sprzedaży i negocjacji

Energia odnawialna Experts

See more experts