Firma Simon-Kucher wspiera zakłady użyteczności publicznej w tworzeniu nowych obszarów biznesowych oraz innowacyjnych ofert produktowych i usługowych. Razem z tymi firmami współpracujemy ściśle na rzecz opracowania i optymalizacji modeli pricingowych, tworzenia strategii marki oraz przebudowy struktur sprzedażowych, a także wdrożenia nowych koncepcji.

Dostawcom energii zapewniamy doradztwo w bardzo szerokim zakresie, obejmującym strategię, marketing/sprzedaż oraz organizację przedsiębiorstwa, aby pomóc im osiągnąć wysokiej jakości zrównoważony rozwój. Wspieramy nie tylko dużych graczy z branży, ale także wielu regionalnych dostawców energii oraz usług użyteczności publicznej.

Prywatyzacja, liberalizacja, deregulacja, globalizacja i konsolidacja to zjawiska, które zmieniają krajobraz tej dynamicznej branży i sprawiają, że jest ona poddawana ciągłym zmianom. To wszystko wpływa na codzienną działalność i przyszłe strategie tych firm. Co więcej, firmy energetyczne muszą dziś sprostać nowym wyzwaniom wynikającym z pokaźnych inwestycji w produkcję, surowych regulacji, a przede wszystkim – rosnących oczekiwań klientów.

W jaki sposób dostawcy energii mogą stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom rynku? Poza ograniczeniem i usprawnieniem procesów muszą oni sprawić, aby ich pricing, marketing i sprzedaż były bardziej wydajne. To z kolei wymaga poprawy zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych, jasnych ram strategicznych, większego zorientowania na rynek oraz skutecznych strategii sprzedażowych. 

Nasze projekty dla zakładów użytku publicznego obejmują:

  • Opracowanie i optymalizacja strategii marketingowych i sprzedażowych
  • Projektowanie biznes planów
  • Opracowanie segmentacji klienta lub rynku opartej na wartości
  • Zaprojektowanie i optymalizacja portfela produktów i usług
  • Zaprojektowanie i wdrożenie programów zarządzania ceną / pricingu
  • Opracowanie strategii sprzedażowych
  • Tworzenie nowych i innowacyjnych kanałów sprzedażowych
  • Reorganizacja sprzedaży i tworzenie nowych struktur sprzedażowych

 

Utilities Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories