Jako lider doradztwa dla branży Life Science firma Simon-Kucher wspiera branżę ochrony zdrowia zwierząt w osiąganiu wyników TopLine Power® w segmentach zwierząt zarówno hodowlanych, jak i towarzyszących. W obliczu rosnącego globalnie popytu na białka zwierzęce, ciągłego wzrostu wydatków na utrzymanie zwierząt domowych oraz cyfryzacji powodującej zmiany dotychczasowych modeli panują sprzyjające warunki dla wzrostu branży ochrony zwierząt, a napędzani innowacjami producenci i dostawcy usług weterynaryjnych stają przed bezprecedensowymi możliwościami biznesowymi.

Jednak wraz z ekspansją branży zmieniają się potrzeby klientów, a modele przychodowe stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Wymusza to na przedsiębiorstwach zmianę tradycyjnych praktyk cenowych i handlowych, co jest przedmiotem naszej oferty doradztwa w zakresie ochrony zdrowia zwierząt. Wyzwania, przed jakimi stoi branża, obejmują takie zjawiska jak:

  • Brak możliwości uchwycenia wartości na szybko rosnących rynkach poprzez odwiednie ustalanie cen
  • Niespójne ceny na różnych rynkach, co zagraża zyskom i skutkuje niekorzystną dynamiką lokalną
  • Szybka konsolidacja bazy klientów, w tym wielkich sieci weterynaryjnych i producentów transgranicznych
  • Punkty sprzedaży detalicznej/online oferujące nowy wielokanałowy dostęp do klientów oraz ujawniające niespójności i sprzeczności wewnątrz polityk handlowych
  • Ograniczone doświadczenie w obszarach konfiguracji oferty i modeli cenowych cyfrowej precyzyjnej hodowli zwierząt (PLF) oraz rozwiązań i usług dla zwierząt domowych

Doświadczenie w doradztwie dla branży ochrony zdrowia zwierząt

Mając na uwadze opisane trendy i wyzwania, koncentrujemy się na zagadnieniach handlowych, które mogą pomóc klientom w uzyskaniu rentownego wzrostu oraz maksymalnym wykorzystaniu możliwości istniejących w tym zmieniającym się otoczeniu. Realizowane przez nas typowe projekty dotyczą takich obszarów jak:

Zarządzanie ceną: Monetyzacja innowacji poprzez wypracowanie optymalnej strategii cenowej dla produktów w całym spektrum zastosowań weterynaryjnych (badania genetyczne, szczepionki, diagnostyka i leczenie).

Cyfryzacja: Ustalanie najodpowiedniejszej konfiguracji oferty, modeli przychodowych oraz poziomów cenowych dla produktów cyfrowych wykorzystujących dane i rozwiązania w dziedzinie precyzyjnej hodowli zwierząt.

Międzynarodowe ceny i warunki handlowe: Optymalizacja warunków handlowych i cen w różnych krajach, tradycyjnych i powstających kanałach oraz grupach klientów w celu uzyskania zwrotu z inwestycji handlowych.

Doskonałość organizacyjna: Reorganizacja i przekształcenie funkcji związanych z zarządzaniem cenami, tak aby odbywało się to przy wsparciu ze strony efektywnej struktury organizacyjnej, modelu operacyjnego oraz osób o wymaganych kwalifikacjach.

Efektywność sprzedaży: Projektowanie i wdrażanie programów doskonałości w zarządzaniu klientami kluczowymi na potrzeby nawiązywania trwałych partnerstw w oparciu o spójną strategię kontraktową oraz efektywne negocjacje.

Zarządzanie ofertą: Optymalizacja pozycjonowania, ustalania cen i promocji dla istniejących produktów w celu uzyskania rentownego wzrostu w obszarze całej oferty.

 

Ochrona zdrowia zwierząt Experts

See more experts