Dzięki szybkim procesom wprowadzania innowacji branża diagnostyczna stale usprawnia diagnostykę pacjentów w oparciu o dokładniejsze badania i obrazowanie, a także uproszczenie procesów oraz szerszą automatyzację. Według prognoz globalny rynek obrazowania medycznego wzrośnie ponad dwukrotnie do 2025 roku, natomiast rynek diagnostyki in-vitro (IVD) – o około 30 procent w ciągu następnych sześciu lat.

Wzrasta presja komercyjna

Pomimo pozytywnych prognoz, silna konkurencja i rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania cyfrowe powoduje, że producenci systemów diagnostycznych mają coraz większe trudności z utrzymaniem rentowności i wypracowywaniem trwałych modeli biznesowych. Typowe przejawy presji komercyjnej związane są z takimi zjawiskami jak:

 • Konsolidacja bazy klientów (np. międzynarodowe sieci laboratoryjne, prywatne grupy szpitalne, przetargi regionalne)
 • Ograniczone budżety służby zdrowia w warunkach obniżania wolumenów i taryf
 • Wzrost ilości wymagań dowodowych i barier dostępu do rynków
 • Malejące zróżnicowanie ofert w stosunku do konkurentów (wypełnienie luk w ofertach)
 • Rosnące zapotrzebowanie klientów na kompleksowe rozwiązania, usługi i produkty cyfrowe
 • Coraz powszechniejsze stosowanie podejścia cost-to-serve
 • Rosnąca wśród producentów potrzeba lepszego radzenia sobie z ryzykiem wolumenu

Nasz globalny zespół ds. technologii medycznych i diagnostyki wspiera klientów w stawianiu czoła opisanym wyzwaniom, dążeniu do osiągania rentownego wzrostu oraz wykorzystywaniu istniejących możliwości rynkowych. Oferowane przez nas korzyści obejmują całe spektrum zagadnień doskonałości handlowej, takich jak:

Monetyzacja innowacji

 • Uzasadnienie projektu i strategia handlowa
 • Strategia dostępu do rynku i planowanie procedury dowodowej
 • Strategia pakietyzacji i wyceny rozwiązań cyfrowych

Profesjonalizacja sprzedaży

 • Wydajność procesów sprzedaży i zarządzanie klientami kluczowymi
 • Optymalizacja strategii sprzedaży, a w szczególności ukierunkowanie na sprzedaż rozwiązań
 • Narzędzia wspierające sprzedaż oraz zarządzanie wycenami i dużymi transakcjami

Usprawnienie marketingu

 • Pozycjonowanie oraz repozycjonowanie cen i wartości
 • Komunikowanie wartości, kwantyfikacja i doświadczenia pacjenta
 • Definicja usługi o wartości dodanej, łączenie i rozłączanie pakietów oraz komercjalizacja

Diagnostyka Experts

See more experts