Każdego roku branża Life Science inwestuje ponad osiem miliardów dolarów w rozwiązania w dziedzinie cyfryzacji służby zdrowia. Inwestycje te napędza optymistyczna wizja przyszłości cyfryzacji służby zdrowia – ponad 70 procent liderów branży podkreśla, że jest to kluczowy obszar potencjalnego wzrostu ich przedsiębiorstw.

Mimo to do tej pory tylko niewielu produktom udało się odnieść sukces. Cyfrowe leczenie oraz produkty dla opieki medycznej nie cieszą się zainteresowaniem, jakiego się spodziewano, a rynek technologii informatycznych dla służby zdrowia staje się coraz bardziej konkurencyjny.

Nasze własne badania pokazują, że główne przeszkody na drodze do osiągnięcia sukcesu są związane ze zdolnością do monetyzacji. Jako lider doradztwa w zakresie monetyzacji innowacji firma Simon-Kucher jest najlepszym partnerem przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem potencjału, jaki tkwi w rozwiązaniach do cyfryzacji służby zdrowia.

Wsparcie, jakiego udzielamy przedsiębiorstwom z branży cyfryzacji służby zdrowia, dotyczy przede wszystkim trzech obszarów:

Cyfrowe leczenie:

Szybko nadciąga era cyfrowego leczenia. Wielu firmom udało się opracować wydajne produkty, ale niewielu udało się zmonetyzować wprowadzone innowacje. Ponadto nowe terapie otwierają drzwi do nowych modeli handlowych, rozszerzając opcje monetyzacji na obszary wykraczające poza tradycyjne finansowanie.

W swojej działalności w obszarze cyfrowego leczenia skupiamy się na pomaganiu naszym partnerom w określeniu optymalnego bezpośredniego lub pośredniego modelu handlowego, znalezieniu potencjalnych źródeł finansowania oraz zebraniu dowodów utwierdzających skuteczność wprowadzonego modelu handlowego.

Connected Care:

Connected care to model opieki wykorzystujący technologie cyfrowe do tworzenia środowiska łączącego urządzenia medyczne i interesariuszy. Nowe możliwości pozyskiwania, przekazywania i analizy danych mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji oraz zarządzaniu chorobami w czasie rzeczywistym. Jednak biorąc pod uwagę to, jak wielu interesariuszy uczestniczy w ocenie wartości i potencjału rozwiązania, dostawca musi stworzyć idealną ofertę oraz odpowiednio ją wycenić.

Często pomagamy klientom w opracowywaniu najskuteczniejszych ofert, wyborze optymalnego modelu maksymalizacji przychodów oraz utrzymaniu istniejących modeli maksymalizacji przychodów z wykorzystaniem rozbudowanej argumentacji wartości.

Technologie informatyczne dla służby zdrowia:

Technologie informatyczne dla służby zdrowia to najbardziej typowa kategoria cyfryzacji służby zdrowia. Ze względu na ważną rolę, jaką odgrywają w branży Life Science, produkty informatyczne dla służby zdrowia muszą mierzyć się z innym zestawem wyzwań związanych z monetyzacją. Coraz silniejsza konkurencja w połączeniu z rosnącą złożonością potrzeb nabywców wymuszają na dostawcach wydajne tworzenie i wydobywanie wartości.

Pomagamy klientom w optymalizowaniu pakietyzacji i cen produktów informatycznych dla służby zdrowia w celu zwiększenia dostarczanej przez nich wartości. Wartość musi zostać opisana ilościowo oraz zakomunikowana w formie jasnych propozycji wartości klinicznej i ekonomicznej. Wspieramy także podmioty z branży cyfryzacji służby zdrowia w doborze odpowiedniego modelu sprzedaży, ponieważ podejście stosowane w przypadku tradycyjnych produktów jest zupełnie inne.

Cyfryzacja służby zdrowia Experts

See more experts