Jako lider doradztwa dla branży Life Science firma Simon-Kucher wspiera dostawców usług medycznych w zwiększaniu przychodów i zysków (TopLine Power®). Współpracujemy z wieloma dostawcami usług medycznych, w tym prywatnymi szpitalami, prywatnymi klinikami specjalistycznymi (np. stomatologicznymi i dermatologicznymi), domami opieki oraz dostawcami usług opieki domowej.

Dostawcy usług medycznych funkcjonują w warunkach rosnącej konkurencji

Publiczni dostawcy usług medycznych znajdują się pod ogromną presją. Ze względu na zmiany demograficzne rośnie popyt, ale niedobory zasobów ograniczają szybki dostęp do usług publicznych. W rezultacie coraz większa liczba pacjentów wybiera prywatnych dostawców usług medycznych. Trend ten przełożył się na wzrost przychodów i poprawę marż.

Jednak wraz z rozszerzaniem się rynku zaostrza się konkurencja, ponieważ kolejni dostawcy są zainteresowani udziałem w zyskach. Coraz większe zainteresowanie branżą wykazują inwestorzy private equity, co przyczynia się do przyspieszenia konsolidacji i dalszego zaostrzania konkurencji. W efekcie prywatni dostawcy usług medycznych muszą funkcjonować w bardzo konkurencyjnym i silnie zorientowanym na klienta otoczeniu. Aby przetrwać, muszą oni dostosować swoją strategię do warunków, zmaksymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz sięgnąć po techniki zarządzania przychodami.

Nasze doświadczenie

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez firmę Simon-Kucher w globalnych sektorach opieki medycznej, hotelarskim, gastronomicznym, rozrywkowym oraz usług konsumenckich nasi specjaliści z zespołu ds. dostawców usług medycznych mają do swojej dyspozycji sprawdzone metodologie i narzędzia w postaci innowacyjnych spersonalizowanych rozwiązań, które pozwalają im na dostarczanie trwałej wartości. Zespół ten realizuje swoje projekty na całym świecie, co pozwala nam wykorzystywać zarówno znajomość lokalnych uwarunkowań, jak i globalną wiedzę do stawiania czoła wyzwaniom specyficznym dla danej lokalizacji.

Na czym koncentrujemy swoje działania

W Simon-Kucher wspieramy dostawców usług medycznych w dążeniu do osiągania rentownego wzrostu i wykorzystania istniejących możliwości rynkowych. Oferowane przez nas korzyści obejmują wiele obszarów, takich jak:

  • Strategia: zrozumienie, na czym należy skoncentrować działania
  • Cyfryzacja: opracowywanie uzasadnionych komercyjnie rozwiązań cyfrowych
  • Ład handlowy: zapewnienie procesów wspomagających wzrost przychodów
  • Zarządzanie wydajnością: ustalenie sposobu powiązania wykorzystania zasobów i cen
  • Zarządzanie cyklem życia klientów: uczenie się, jak zatrzymywać pacjentów

Dostawcy usług medycznych Experts

See more experts