Globalny zespół ekspertów firmy Simon-Kucher może poszczycić się unikalnym doświadczeniem w pomaganiu firmom z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej w osiąganiu celów strategicznych przy jednoczesnym poprawianiu stanu zdrowia ludności na całym świecie.

W sektorze biotechnologicznym współpracowaliśmy z klientami:

 • Różnej wielkości i z różnym doświadczeniem. Współpracujemy ze wszystkimi firmami, zarówno z największymi graczami na rynku jak również z coraz szybciej rosnocą grupą małych przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek swoje pierwsze produkty.
 • Na każdym etapie cyklu życia produktu. Dostarczamy spersonalizowane doradztwo strategiczne dostosowane do potrzeb biznesowych klientów na wszystkich etapach: od priorytetyzacji aktywów i planowania strategicznego fazy II/III, po gotową strategię wprowadzania do sprzedaży i zarządzanie cyklem życia.
 • W ponad 60 krajach. Nasz globalny zasięg umożliwia nam wspieranie klientów na siedmiu największych rynkach (USA, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Japonii) oraz na wielu ważnych rynkach wzrostowych, w tym Brazylii, Chin i krajów Azji Południowo-Wschodniej.
 • W całej sieci klienta. Zapewniamy firmom z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej dostęp do użytecznych informacji oraz strategicznych porad dotyczących sposobów radzenia sobie w ramach złożonych interakcji z najważniejszymi klientami, w tym podmiotami finansującymi, szpitalami, placówkami służby zdrowia, lekarzami, farmaceutami, pacjentami i dystrybutorami.
 • Pomagając w wypracowywaniu strategii oraz rozwijaniu możliwości. Pomagamy klientom doskonalić myślenie strategiczne oraz uwalniać potencjał do osiągnięcia doskonałych wyników.

Doradzając klientom z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej, firma Simon-Kucher pomaga im ustalać priorytety strategiczne w zakresie wyników TopLine Power®, rozwijać działalność, komunikować wartość swoich produktów, lepiej zaspokajać potrzeby klientów, zapewniać pacjentom dostęp do produktów oraz osiągać cele strategiczne.

Nasza podstawowa oferta w zakresie wyników TopLine Power® dotyczy takich obszarów jak:
 

Strategia

 • Strategie wzrostu
 • Strategie konkurencyjności
 • Nowe modele biznesowe
 • Strategie monetyzacji
 • Planowanie scenariuszy
 • Należyta staranność w marketingu

Zarządzanie ceną i dostęp do rynku

 • Programy doskonałości cenowej
 • Strategie cenowe dla produktów, jednostek biznesowych i firm
 • Innowacyjne modele cenowe i przychodowe
 • Ustalanie cen w chwili wprowadzenia do sprzedaży i po wprowadzeniu do sprzedaży
 • Organizacja i procesy ustalania cen

Marketing

 • Segmentacja rynku i klientów
 • Projektowanie oferty
 • Strategia pozycjonowania
 • Kreowanie marki i komunikowanie wartości
 • Wydajność i skuteczność marketingowa
 • CRM

Transformacja

 • Wprowadzenie na rynek i doskonałość marki
 • Skuteczne i zrównoważone wdrażanie strategii
 • Kompleksowa transformacja przedsiębiorstwa w kierunku doskonałości handlowej
 • Systemy monitorowania i KPI
 • Zarządzanie zmianami

Sprzedaż

 • Organizacja i wydajność sprzedaży
 • Strategie wielokanałowe
 • Efektywność personelu sprzedażowego
 • Zarządzanie klientami kluczowymi
 • Zarządzanie kanałami, systemy rabatowe i premiowe

Cyfryzacja

 • Strategie cyfrowe
 • Transformacja modelu biznesowego
 • Podejście do cyfryzacji zorientowane na klienta
 • Oferta rozwiązań cyfrowych
 • Modele monetyzacji technologii cyfrowej
 • Strategie wejścia na rynek
 • Analiza zbiorów Big Data

 


Your Market Access and Pricing (MAP) function plays a pivotal role in a product’s success. Is your MAP organization set up to seize opportunities and face challenges? Are you meeting all the requirements to future-proof the MAP organization to ensure success?

 

Branże farmaceutyczna i biotechnologiczna Experts

See more experts