Dzięki swoim wieloletnim relacjom z dostawcami maszyn oraz technologii produkcji, firma Simon-Kucher rozwinęła dogłębną wiedzę na temat branży inżynieryjnej. Do naszych klientów należą firmy dostarczające pompy, kompresory, narzędzia oraz inne komponenty. Firmy te mogą się różnić wielkością, złożonością portfela produktów oraz wewnętrzną dynamiką firmy, ale wszystkie charakteryzuje ten sam poziom motywacji do rentownego wzrostu:

Produkty i usługi: Czy obecnie oferowane produkty i usługi wpasowują się w segmenty rynku docelowego? Jakie produkty można by wprowadzić w celu zdobycia nowych segmentów rynku? Jakie są głowne wymagania klientów oraz ich kryteria zakupowe?

Sprzedaż i wejście na rynek: W jaki sposób strategia sprzedażowa wpasowuje się w potrzeby obecnych i potencjalnych klientów na rynkach nowych oraz takich, gdzie firma ma już ugruntowaną pozycję? Które struktury i procesy organizacyjne pozwolą zespołowi sprzedażowemu lepiej wykorzystać potencjał rynku?

Pricing i sterowanie marżą: Jakie działania pricingowe spowodują wzrost zwrotu ze sprzedaży o 200-400 punktów bazowych? Jakie innowacyjne modele cenowe mogą zostać zastosowane dla produktów i usług danej firmy? W jaki sposób wykorzystać argumentację wartości w trakcie negocjacji?

Od lat wspieramy zarówno międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do rentownego wzrostu.

Nasze projekty dla klientów z sektora inżynierii obejmują:

  • Opracowanie wizji i strategii wzrostu, zdefiniowanie procesów składających się na strategię oraz zakres odpowiedzialności w danej firmie
  • Analiza portfolio produktów, usług i dodatków, a także ocena segmentacji rynku oraz kryteriów, determinujących decyzję zakupową klienta
  • Analiza aktualnej strategii sprzedażowej (audyt sprzedaży), optymalizacja strategii wchodzenia na rynek tradycyjny, internetowy, i zarządzanie produktami oraz marketingiem strategicznym dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu w atrakcyjnych segmentach rynku
  • Projektowanie i wdrażanie organizacji, ról i procesów sprzedaży zorientowanych na klienta
  • Kierowanie sprzedażą przez odpowiednie systemy motywacyjne
  • Zarządzanie kluczowymi klientami na skalę międzynarodową oraz odpowiednie struktury organizacyjne
  • Analiza aktualnej strategii cenowej (audyt procesów zarządzania cenami) i wdrażanie metod pricingu na poziomie produktu (np. przez optymalizację cenników) oraz na poziomie klienta (np. rabaty)
  • Wprowadzenie peer pricingu, wykorzystanie systemów ceny docelowej wraz z modelami systematycznej kalkulacji ceny w działalności projektowej
  • Wycena nowych produktów i innowacji, monetyzacja usług cyfrowych w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej (tzw. „Industry 4.0”)
  • Szkolenia ze sprzedaży wartości

Nasi specjaliści dla sektorów technologii i przemysłu posiadają dogłębną wiedzę branżową na temat strategii, marketingu, sprzedaży i pricingu. Potrafimy zadawać właściwe pytania, przewidywać nadchodzące wyzwania i tworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta, aby pomóc im osiągać rentowny wzrost.
Nasze rekomendacje projektowe skupiają się bezpośrednio na specyfice naszego klienta, są dokładne i możliwe do bezpośredniego wprowadzenia w organizacji. Od początku współpracy z klientem rozważamy możliwości wdrożenia indywidualnych rozwiązań oraz przewidujemy przeszkody, aby zapewnić naszym klientom szybką i rzetelną pomoc w osiąganiu jeszcze większych sukcesów.

Inżynieria Experts

See more experts