Firma Simon-Kucher wspiera wiodące na rynku firmy produkujące maszyny oraz tworzące rozwiązania inżynieryjne w zwiększaniu rentowności poprzez power pricing (zdolność do wprowadzenia zaplanowanych podwyżek cen), a także programy doskonalenia sprzedaży i cen (pricing & sales excellence).

Firmy produkujące maszyny, zwłaszcza średniej wielkości przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących, mają trudności z dostosowaniem swojego portfela produktów do wymagań klientów. Nowe maszyny, rozwiązania inżynieryjne i możliwości, a także lokalne wymogi (zwłaszcza w segmencie średnim rynków wschodzących) to czynniki kluczowe. Aby zwiększyć swoje zyski, firmy produkujące maszyny potrzebują także innowacyjnych metod zarządzania cenami, w tym nowych modeli biznesowych dla usług oferujących wartość dodaną oraz wyceny opcji opartej na wartości.

Pomagamy naszym klientom zwiększyć efektywność sprzedaży poprzez projektowanie rozwiązań opartych na segmentacji klientów, nowych koncepcjach w obsłudze klienta oraz zarządzaniu klientami kluczowymi. Reorganizujemy także ich sprzedaż, procesy i systemy motywacyjne, aby zwiększyć wydajność sprzedaży.

Rynek usług i części zamiennych dla przemysłu maszynowego to nadal rynek o niewykorzystanym potencjale, np. pod względem optymalizacji portfolio usług, pricingu części zamiennych oraz umów serwisowych, a także aktywnej sprzedaży usług. Nasi eksperci z przemysłu doskonale wiedzą, jak pomóc tym firmom wykorzystać stojące przed nimi możliwości.

Nasze projekty dla klientów z sektora maszyn obejmują:

  • Projektowanie skutecznych programów zarządzania cenami w celu zwiększenia zysków o 200-400 punktów bazowych
  • Wprowadzanie na rynek i wycena nowych produktów
  • Tworzenie strategii dwóch linii produkcyjnych na rynki wschodzące
  • Pozycjonowanie cenowe dla produktów już istniejących na rynku oraz nowych
  • Stosowanie nowych modeli biznesowych (Industry 4.0)
  • Optymalizację działań posprzedażowych (strategia, portfolio, wycena części zamiennych i usług)
  • Tworzenie programów doskonalenia sprzedaży dla osiągania jeszcze lepszych wyników sprzedażowych
  • Usprawnienie sposobu zarządzania kluczowymi klientami

Nasi specjaliści dla sektorów technologii i przemysłu posiadają dogłębną wiedzę branżową na temat strategii, marketingu, sprzedaży i pricingu. Zadajemy klientom właściwe pytania, dostarczamy właściwe rozwiązania, a następnie pomagamy w ich wdrożeniu. Pomagamy także naszym klientom w przewidywaniu i pokonywaniu barier, które mogą stanąć na ich drodze do pełnego sukcesu.

Przemysł maszynowy Experts

See more experts