Simon-Kucher pomaga firmom ubezpieczeniowym skapitalizować najważniejszy czynnik decydujący o ich powodzeniu: pricing.

Przez lata naszej działalności zaobserwowaliśmy, że ubezpieczyciele, którzy ustalają ceny na podstawie podejścia aktuarialnego bez uwzględnienia WTP – gotowości swoich klientów do zapłaty, nie wykorzystują średnio 300 punktów bazowych wskaźnika zespolonego  oraz 600 punktów bazowych wzrostu. Nasza ekspertyza i wiedza na temat zarządzania cenami w ubezpieczeniach może pomóc klientom sięgnąć po te niewykorzystane zyski w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Co więcej, w procesie tworzenia wartości pomagamy klientom zidentyfikować atrakcyjne dla nich segmenty konsumenckie, przeanalizować preferencje konsumentów oraz ich skłonność do zapłaty i w oparciu o tę analizę dokonać przeglądu istniejących produktów i opracować nowe.

W ramach procesu sprzedaży wartości pomagamy klientom opracowywać innowacyjne procesy sprzedażowe, które zwiększają wskaźniki konwersji i penetracji oraz poprawiają up-selling i cross-selling. Koncentrujemy się na strategiach wielokanałowych i ograniczeniach obniżek cen, systemach rabatowania i systemach motywacyjnych oraz innych procesach.

Nasze projekty dla klientów z branży ubezpieczeniowej:

  • Cyfryzacja i opracowywanie strategii wielokanałowej sprzedaży
  • Optymalizacja sprzedaży online we własnym kanale klienta oraz w agregatorze
  • Wprowadzanie nowych procesów sprzedażowych dla poprawienia konwersji cross- i up-sellingu
  • Budowanie korzystnych dla klientów ofert ubezpieczeń życiowych
  • Strategie obronne przed presją rynku 
  • Modyfikowanie cen w portfolio w oparciu o tolerancję na obniżenie wskaźnika zespolonego
  • Optymalizacja zysków poprzez wykorzystanie psychologii cen (behavioral pricing)

 

Nasz zespół specjalistów ubezpieczeniowych działa na całym świecie i posiada doświadczenie w realizacji projektów w ponad 40 krajach. Dzięki naszej ekspertyzie i wiedzy lokalnej pomagamy firmom ubezpieczeniowym na rynkach rozwijających się i wschodzących w zakresie wszystkich sektorów działalności, segmentów konsumenckich i kanałów sprzedażowych. Do naszych klientów należą zarówno przedsiębiorstwa międzynarodowe, jak i lokalne, specjaliści w dziedzinie produktów i kanałów, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, świadczące usługi dla przemysłu i rynków detalicznych.

Standardową praktyką naszej firmy jest ścisła współpraca konsultantów Simon-Kucher z klientami. Dzięki temu nasze rekomendacje są doskonale dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta i możliwe do zrealizowania. Przez cały okres realizacji projektu pomagamy klientom przewidywać przeszkody i pokonywać je, by ostatecznie osiągnąć sukces.

 Oryginał: combined ratio

 Oryginał: pushing protection

Ubezpieczenia Experts

See more experts