Rentowny wzrost jest głównym priorytetem dla hurtowników zmagających się z presją na wolumen i marże. Firmy o ugruntowanej pozycji oraz nowi gracze na rynku konkurują dziś ceną bardziej niż kiedykolwiek, a klienci w dobie internetu mogą w każdej chwili porównywać oferty i warunki handlowe. Mając takie możliwości, klienci żądają więcej za mniej. Rosnąca konkurencja i przejrzystość cenowa całkowicie zmieniły rynek hurtowy.

Pricing i efektywność sprzedaży są dziś niezwykle ważne dla hurtowników chcących utrzymać, a może nawet zwiększyć swoje przychody i zyski. Dzięki naszym rozwiązaniom udaje się zwykle osiągnąć poprawę marży dającą wzrost zwrotu ze sprzedaży o od 100 do 300 punktów bazowych.

Hurtownicy zbyt często napotykają dziś trudności w pełnym wykorzystaniu potencjału swojego portfela produktów do osiągania wyższych przychodów i zysków, ponieważ nie posiadają solidnej strategii zarządzania cenami i sprzedaży poprzez wartość. Firmy opierają ceny swoich produktów na zasadzie koszt plus marża, tj. na podejściu tradycyjnym i własnej intuicji, a nie na podstawie pomiarów wartości, jaką ich produkty dają klientowi. Ponieważ mają w swoim portfelu miliony produktów i tysiące klientów, określenie odpowiedniej ceny dla każdej transakcji to dziś złożony problem i duże wyzwanie. A staje się ono jeszcze ważniejsze w momencie, gdy setki sprzedawców mają możliwość podejmowania decyzji na temat cen.

W ciągu ostatnich 30 lat pomogliśmy wielu hurtownikom i dystrybutorom na całym świecie w skutecznym przezwyciężeniu tych wyzwań oraz osiągnięciu rentownego wzrostu. Udało nam się to dzięki opracowaniu skutecznych rozwiązań analitycznych, które umożliwiają analizę ogromnej liczby transakcji, charakterystycznej dla tej branży.

Firma Simon-Kucher doskonale rozumie wyzwania i dynamikę firm dystrybucyjnych i hurtowników. Nasze działania doradcze opierają się na wiedzy praktycznej oraz naszemu zaangażowaniu w dostarczanie klientom długotrwałych rozwiązań.

Nasze projekty dla hurtowników i dystrybutorów obejmują:

  • Optymalizację procesu ustalania cennika oraz wsparcie narzędziowe, dające klientom możliwość automatycznego przeliczania cenników dla ponad 500 000 produktów miesięcznie, w oparciu o zebrane przez nas informacje na temat elastyczności cen oraz konkurencji
  • Ulepszanie struktury rabatowania w oparciu o systematyczną segmentację klientów i produktów w celu uzyskania optymalnych i uzasadnionych obniżek cen dla danego segmentu
  • Opracowanie strategii wyceny usług dla osiągnięcia szybkich rezultatów oraz wyceny wartości dodanej, jaką jest dla klienta serwis
  • Zbudowanie projektowego podejścia do zarządzania cenami w firmie i dedykowanych narzędzi wspierających optymalizację procesów cenowych w projektach i zapytaniach ofertowych z wykorzystaniem wiedzy o dynamice klienta, transakcji i portfela produktowego (Peer PricingTM)
  • Reorganizację sprzedaży oraz opracowanie strategii, komunikacji i taktyk negocjacyjnych, a także materiałów szkoleniowych dla zespołów sprzedażowych
  • Ustalenie pozycji zespołu odpowiedzialnego za pricing w strukturze organizacyjnej firmy w celu monitorowania i bieżącej poprawy wyników procesu zarządzania cenami (np. redukcji manualnych korekt cen)
  • Wsparcie procesu dzięki dedykowanemu oprogramowaniu uwzględniającemu architekturę biznesową firmy

Dystrybucja i sprzedaż hurtowa Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories