Simon-Kucher posiada duże doświadczenie we współpracy z firmami z branży media i rozrywka, pomagając im osiągnąć poprawę rentowności oraz wspierać ich rozwój na rynku, który dynamicznie się zmienia i którego cyfryzacja postępuje gwałtownie.

Pracujemy z firmami z całego świata, reprezentującymi wszystkie sektory branży medialnej, zarówno po stronie treści, jak i reklamy. Nasze strategie pomogły firmom z branży stawić czoła postępującej cyfryzacji, która trwale odmieniła sposób, w jaki ludzie konsumują wiadomości i rozrywkę, dając im zupełnie nowe możliwości. Nasze rozwiązania obejmują opracowanie nowych ofert produktowych i optymalizację portfolio produktowego, zmiany w zarządzaniu cenami, optymalizację strategii sprzedażowych oraz poprawę dialogu z klientami w oparciu o komunikację wartości.

Wielu naszych klientów, zwłaszcza z sektora wydawniczego, doświadczyło w ostatnich latach migracji swojego sektora do świata Internetu. Od lat pomagamy im stawić czoła wyzwaniom wynikającym z postępującej cyfryzacji oraz opracować rozwiązania, które zapewnią im długoterminowy wzrost, nie zapominając o ich tradycyjnej działalności, czyli o produktach drukowanych. Pomagamy naszym klientom maksymalizować przychody biorąc pod uwagę całe ich portfolio – zarówno produkty tradycyjne, jak i online.

Nasza strategia opiera się zarówno na danych ilościowych i jakościowych, uwzględniając obserwacje psychologiczne, oraz liczne benchmarki zebrane w trakcie naszej długoletniej pracy dla różnych firm z branży. Opracowaliśmy także pokaźny zbiór modeli cenowych naszych klientów reprezentujących branżę na całym świecie.

Nasze projekty dla branży medialnej i rozrywkowej obejmują:

  • Opracowanie portfolio usług cyfrowych oraz łączących różne rodzaje mediów, a także pakietów produktów zarówno dla klientów oferujących treści, jak i tych z branży reklamowej
  • Optymalizację zarządzania cenami w odniesieniu do treści drukowanych i cyfrowych oraz opracowanie strategii komunikacji, zwiększających akceptację klientów dla wdrożenia podwyżek cenowych
  • Ustalenie struktury i sposobu komunikowania ofert dla treści i reklamy
  • Reorganizację sprzedaży oraz opracowanie strategii, komunikacji i taktyk negocjacyjnych, a także materiałów dla wsparcia zespołów sprzedających usługi reklamowe
  • Ustalenie pozycji zespołu odpowiedzialnego za funkcję zarządzania cenami w strukturze organizacyjnej firmy

 

Media & rozrywka Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories