Dostarczanie dóbr publicznych jest kluczowym zadaniem sektora publicznego; utrzymanie tych usług może jednak znacznie obciążać budżety. Ze względu na to, że podatki są głównym źródłem finansowania w sektorze publicznym, łatwo można przeoczyć inne potencjalne źródła dochodów. Istnieje wiele możliwości generowania dodatkowych dochodów, które mogą zmniejszyć obciążenie podatnika i prowadzić do bardziej wydajnych i zrównoważonych usług publicznych.

Chociaż gminy, samorządy i rządy centralne stoją w obliczu podobnych wyzwań, jeśli chodzi o utrzymanie finansowanego sektora publicznego w wiecznie pozbawionym gotówki środowisku, wiele aktywów sektora publicznego wciąż nie jest w pełni wykorzystywanych. W tym kontekście należy właściwie zbadać wszelkie możliwości, które mogłyby zapewnić lepszą utylizację usług publicznych, zgodnie z zasadami rentowności finansowej, uczciwości i przejrzystości.

Simon-Kucher wspiera sektor publiczny w zapewnieniu zrównoważonej optymalizacji przychodów i skutecznym zarządzaniu usługami zgodnie z interesami publicznymi i obywatelskimi. Nasi eksperci ds. przychodów i strategii pomagają odblokować niewykorzystany potencjał aktywów rządowych w celu strategicznego zarządzania przychodami. Sektor publiczny można wzmocnić poprzez sprawiedliwy podział kosztów między podatników i użytkowników oraz naciski na bardziej samowystarczalne lub wzajemnie subsydiujące systemy. W celu zapewnienia dostępności usług publicznych, możliwa jest m.in identyfikacja rentownych aktywów komercyjnych, określenie ich wykorzystania jako źródeł przychodów oraz optymalizację dochodów z opłat i należności, wychodząc poza czystą maksymalizację zysku i w oparciu o sprawiedliwy podział kosztów zapewniający dostępność dóbr publicznych.

Oprócz bezpośrednich sposobów generowania przychodów, Simon-Kucher posiada szeroką wiedzę o projektach i ściśle współpracował z szeroką gamą usług publicznych, takich jak:

Sektor publiczny Experts

See more experts