Zarobki rosną i zyskują na znaczeniu jako ważne źródło finansowania w sektorze społecznym: obecnie ponad połowa przeciętnego dochodu w sektorze socjalnym generowana jest poprzez działania rynkowe, takie jak: składki członkowskie, opłaty za usługi i sprzedaż produktów - większość organizacji oferuje produkty i usługi do dywersyfikacji strumieni dochodów, pomimo publicznego sceptycyzmu wobec wszelkich funduszy, poza dotacjami i sponsoringiem.

Przy większej konkurencji ze strony podmiotów prywatnych i rosnącej potrzebie rzetelności planowania, organizacje sektora społecznego muszą dostosować się do najlepszych praktyk w sektorze prywatnym. Podobnie, coraz ważniejsze jest pokazywanie zysków społecznych z inwestycji i ponoszenie odpowiedzialności wobec finansujących, takimi jak: fundacje, instytucje rządowe i darczyńcy. Ponieważ proces profesjonalizacji trwa, wzrasta potrzeba specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, aby wypełnić lukę między sektorem społecznym i prywatnym.

Wykorzystując swoje 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu strategii przychodów i optymalizacji, Simon-Kucher dostarcza innowacyjne rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań sektora społecznego. Skupiamy się na łączeniu najlepszych praktyk sektora prywatnego z celami społecznymi naszych klientów. Skutecznie równoważymy zasady rynkowe z wyzwaniami sektora społecznego, takimi jak niedobór zasobów, zobowiązania prawne i kultura instytucjonalna, aby wygenerować wartość w wielu obszarach, w tym:

  • Projektowanie i optymalizacja portfela: "Które usługi mogą wspierać zarówno naszą misję, jak i nasze potrzeby finansowe?"
  • Przychody i zrównoważony rozwój: "W jaki sposób możemy stać się bardziej niezależni finansowo bez poświęcania naszej misji?"
  • Płatność za wydajność: "W jaki sposób możemy zapewnić, że jesteśmy odpowiednio wynagradzani za wartość dodaną, jaką dostarczamy?" "W jaki sposób możemy odróżnić gotowość do zapłaty a zdolność do zapłaty?"
  • Wartość komunikacyjna: "Jak możemy zwiększyć nasze dochody, nie zmniejszając naszej wiarygodności?"
  • Zrównoważone wskaźniki: "W jaki sposób zwiększyć wydajność i ROI za pomocą społecznych wskaźników KPI (np. SROI)?"

Simon-Kucher wspiera organizacje sektora społecznego, organizacje non-profit i stowarzyszenia członkowskie w tych i innych tematach, aby zapewnić zrównoważony dochód, zgodny z misją charytatywną.

Sektor społeczny Experts

See more experts