Liczny zespół ekspertów Simon-Kucher & Partners posiada bogate doświadczenie we wszystkich płaszczyznach branży telekomunikacyjnej. Wspieraliśmy już ponad 60 operatorów telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowej i pay-TV – zarówno liderów rynkowych, jak i firmy dopiero zdobywające udziały w rynku, operatorów wirtualnych (MVNO) czy dostawców usług dodatkowych (VAS), pracując zarówno w obszarach B2C i B2B.  

Zrealizowaliśmy ponad 150 projektów telekomunikacyjnych w obszarze zarzadzania cenami, marketingu, sprzedaży, zarządzania wartością klienta, pracując dla 10 spośród 20 największych globalnych firm telekomunikacyjnych. Nasi konsultanci codziennie wspierają klientów na wszystkich kontynentach. Jesteśmy przekonani, że żadna inna firma doradcza nie jest w stanie dorównać nam w kompetencjach, w których się specjalizujemy.

Jesteśmy najlepiej ocenianą firmą doradczą w obszarze zarządzania cenami, marketingu, sprzedaży i zarządzania wartością klienta. Pomagamy naszym klientom osiągnąć doskonałość w obszarze marketingu i zarządzania cenami. Dysponujemy globalną bazą benchmarków telekomunikacyjnych. Naszymi klientami są dostawcy usług (operatorzy komórkowi, operatorzy wirtualni), operatorzy kablowi/pay-TV, podmioty zajmujące się sprzedażą hurtową usług telekomunikacyjnych, producenci aparatów telefonicznych, dostawcy infrastruktury, dostawcy rozwiązań z obszaru „Internet rzeczy” (Internet of Things) oraz wielu innych. Pomogliśmy im w osiągnięciu poprawy rocznej rentowności średnio o 100-300 punktów bazowych. W niektórych przypadkach nasze projekty pozwoliły na osiągnięcie nawet dwucyfrowego wzrostu zysków. Nie tylko doradzamy zarządom firm w opracowania innowacyjnych i praktycznych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ale także pomagamy w ich wdrażaniu.

Nasze projekty dla klientów z branży telekomunikacyjnej obejmują najważniejsze aspekty całego procesu wejścia na rynek w sektorach B2B oraz B2C, w tym następujące usługi:

 • Sposoby radzenia sobie z toksycznymi strukturami cenowymi (np. zagrożenia związane z wi-fi) poprzez opracowanie inteligentnych modeli przychodowych
 • Dostosowanie ceny do wartości usług ofert typu prepay i post-pay pozwalających na poprawę monetyzacji
 • Strategiczne działania w obszarze doskonałości zarządzania cenami (odpowiedni sposób myślenia, podejście i wykorzystywane narzędzia)
 • Strategiczny model przychodowy dla branży telekomunikacyjnej/ pricing na miarę roku 2020,  jako odpowiedź na postępujący proces digitalizacji
 • Nowe modele ofert dla usług cyfrowych
 • Wsparcie wzrostu przychodów w krótkiej perspektywie, pozwalające na osiągnięcie zakładanych celów budżetowych
 • Strategia konwergencji usług stacjonarnych i mobilnych
 • Modele przychodowe i zarządzania cenami dla „Internetu rzeczy” (Internet of Things) oraz usług w chmurze (cloud services)
 • Wsparcie decyzji w sektorze B2B poprzez wykorzystanie Peer Pricing w celu poprawy wyników sprzedaży i wzrostu zysków
 • Wzbogacenie podejścia do marketingu poprzez wykorzystanie dodatkowych mierników dla poszczególnych segmentów (spojrzenie uwzględniające akwizycję i obecną bazę klientów )
 • Pozycjonowanie, różnicowanie i kierowanie markami (główna marka, druga marka lub marki, partnerzy w sprzedaży hurtowej)
 • Optymalizacja kanałów sprzedaży: relokacja budżetu sprzedażowego w celu optymalizacji wykorzystania kanałów sprzedaży oraz ponoszonych nakładów
 • Opracowanie podejścia do zarządzania wartością klienta w celu maksymalizacji wartości w całym cyklu życia klienta

 

 

W oryginale  „pricing 2020”

 oryginał: acquisition and base view

Telekomunikacja Experts

See more experts

Success Stories

Poznaj nasze projektowe success stories