"I chose to work with Simon-Kucher because they are the best in their field. Simon-Kucher think differently than any other organization, and helped me to think differently."

Simon Crabbe
CEO Siblu

"No one knows more about pricing than Simon-Kucher."

Philip Kotler
Marketing guru

"World leader in giving advice to companies on how to price their products."

Business Week

"Simon-Kucher did some excellent work to help us to break one of the great myths in our organisation. They radically changed how we understood our core audience."

Chris Stibbs
Former CEO, The Economist Group

"In pricing, you offer something nobody else does."

Peter Drucker
Management Thinker

"The world's leading pricing consultancy."

The Economist

"You can determine the strength of a business over time by the amount of agony they go through in raising prices."

Warren Buffett
American business magnate

"You want your consultant to come in with some preconceived thoughts but not hard and fast because you want flexibility. The consultants that I have met at Simon-Kucher have approached things in the right way. They start with a hypothesis, but they’re thoughtful and quite flexible and willing to evolve that hypothesis."

Murray Hennessy, CEO Great Wolf Resorts

Simonkucher : Kompetencje

Naszą misją jest zwiększenie przychodów i zysków klientów. To właśnie z tego powodu skupiamy się na czterech dźwigniach wzrostu: cenach, sprzedaży, marketingu i strategii.

Dzięki ścisłemu ukierunkowaniu działalności udało nam się zdobyć większe doświadczenie w naszych obszarach specjalizacji, niż konkurentom z branży konsultingowej. Każdego roku realizujemy ponad 1000 projektów w tych dziedzinach. 

Wszyscy nasi pracownicy to najwyższej klasy specjaliści, którzy opanowali nowoczesne metody monetyzacji oraz posiadają, wynikającą z doświadczenia, dogłębną wiedzą praktyczną. Stale doskonalimy swoje modele realizacyjne z uwzględnieniem nowych trendów, informacji, odkryć naukowych oraz możliwości technicznych. Potrafimy także doskonale dostosować sprawdzone modele biznesowe do dzisiejszego szybko zmieniającego się otoczenia cyfrowego.

Klienci oceniają nas poprzez pryzmat skuteczności naszych projektów. Opracowanie nowej koncepcji to tylko wierzchołek góry lodowej. Wymierne korzyści uzyskuje się tylko wtedy, gdy nowe podejście jest powiązane ze sposobami myślenia, procesami i nawykami. W związku z tym ściśle współpracujemy z klientami przez cały okres transformacji, zapewniając im wsparcie do czasu, aż mamy pewność, że nasze zadanie zostało w pełni wykonane.

W efekcie nasze rozwiązania świetnie prezentują się nie tylko na papierze. Sprawdzają się również w praktyce i wykazują ogromną skuteczność. Nasze projekty gwarantują klientom wzrost rentowności zwykle na poziomie od 100 do 500 punktów bazowych.