"The engagement has far exceeded our expectations. The outputs are being used holistically to inform our marketing strategy as well as our product and user experience roadmaps going forwards."

Karl Varsanyi, Chief Product and Experience Officer at Shipt
Hailey Gabriel, Chief of Staff to the Chief Product and Experience Officer

"Your analysis, output and execution reflected the very best of Simon-Kucher's brand and reputation. I look forward to continuing our partnership."

Head of Marketing, Agricultural Products Company, Western Europe

"Simon-Kucher was a great partner during our research phase. We appreciated their support, expertise and partnership throughout the process of developing Uber Rewards."

Barney Harford
Former COO, Uber

"The pricing and packaging work Simon Kucher did for us was game changing, up there with the most successful projects we've ever done here at Eventbrite."

Nels Gilbreth
Head of commercial strategy, Eventbrite

Simonkucher : Marketing

Zachowania oraz oczekiwania klientów zmieniają się i będą się zmieniać nadal w błyskawicznym tempie. Siłą napędową tych przeobrażeń są nowe technologie i ogólne zmiany sposobu myślenia. Nic dziwnego, że dzisiejszy marketing musi stale na nowo się definiować, przechodząc ogromną transformację.

Drogi, jakie pokonują klienci, muszą zostać poprawnie odwzorowane we wszystkich kanałach cyfrowych, jak również niecyfrowych. Tymczasem technologie cyfrowe zakłócają wszystkie etapy procesu marketingowego. Aby być źródłem zwiększania przychodów, nowoczesny marketing musi stać się naprawdę zorientowany na klienta: dogłębne zrozumienie tego, co klienci cenią, czego potrzebują i jak podejmują decyzje, jest podstawą wszelkich udanych działań marketingowych. Powinno to być połączone z inteligentnym wykorzystaniem wszystkich dostępnych technologii cyfrowych w celu wypracowania skutecznego i wydajnego modelu operacyjnego. 

Wszystkie nasze projekty w Simon-Kucher są zawsze ukierunkowane na potrzeby klienta, więc tego rodzaju zorientowanie nie jest dla nas niczym nowym. Nasi eksperci w dziedzinie strategii i technologii cyfrowej pomagają klientom w inteligentnym przekształcaniu ich działalności marketingowej, nie tracąc nigdy z oczu celów firmy w zakresie przychodów oraz zysków. 

Swoją uwagę skupiamy zarówno na zagadnieniach marketingu strategicznego, takich jak projektowanie i pozycjonowanie produktów, jak również na środkach marketingu operacyjnego oraz taktycznego, takich jak poprawa efektywności i skuteczności marketingowej. Pomagamy klientom rozwijać oferty produktowe wykorzystujące założenia ekonomii behawioralnej i nowe rozwiązania cyfrowe, dzielić odbiorców na segmenty w oparciu o praktyczne i merytoryczne kryteria, a także tworzyć – między innymi – strategie drugiej marki oraz programy lojalnościowe.

Problemy marketingowe rzadko są rzadko czymś niezależnym od całości. Dlatego łączymy marketing z ogólną strategią biznesową i modelem przychodów. Poza tym wszystkie produkty i usługi wymagają ustalenia dla nich ceny. Dzięki naszemu bezkonkurencyjnemu doświadczeniu w kreowaniu polityki przychodowej klienci mogą mieć pewność, że przyjęte przez nich kompleksowe podejście do środków marketingowych przyniesie im wzrost przychodów i zysków.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziedzinie marketingu właściwymi dla Twojej branży i Twojego regionu.