"You want your consultant to come in with some preconceived thoughts but not hard and fast because you want flexibility. The consultants that I have met at Simon-Kucher have approached things in the right way. They start with a hypothesis, but they’re thoughtful and quite flexible and willing to evolve that hypothesis."

Murray Hennessy, CEO Great Wolf Resorts

"They did excellent work to help us to break one of the great myths in our organisation. They radically changed how we understood our core audience."

Chris Stibbs, CEO, The Economist Group

"Pricing strategy specialists"

Wall Street Journal

"Fantastic feedback and outstanding work team! Now we can truly start our journey!"

CFO, Seamless Payment Provider, Sweden

"Simon-Kucher was a great partner during our research phase. We appreciated their support, expertise and partnership throughout the process of developing Uber Rewards."

Barney Harford
Former COO, Uber

Simonkucher : Strategia

Ponieważ coraz więcej czynników zakłóca codzienną działalność tradycyjnych przedsiębiorstw, co wiąże się z rosnącym zagrożeniem konkurencyjnym ze strony start-up’ów, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej staje się wypracowanie właściwej strategii. W obliczu pojawiania się coraz to nowszych technologii i szybko zmieniających się zachowań klientów strategie te muszą być stale rewidowane oraz dostosowywane do potrzeb. Jest to praca, która nigdy się nie kończy.

Oferując silne ukierunkowanie na zwiększanie przychodów i zysków, firma Simon-Kucher pomaga klientom wypracowywać strategie, które pozwalają im uzyskać szybciej silny i zrównoważony wzrost. Strategia nie jest dla nas nigdy odrębną kategorią – jest to zawsze strategia handlowa, strategia cenowa, sprzedażowa lub marketingowa albo też badanie due diligence dla klientów private equity. 

Nasze projekty w dziedzinie strategii koncentrują się przede wszystkim na nowych modelach biznesowych pod kątem zmieniających się współczesnych środowisk oraz na strategiach monetyzacji w oparciu o nowe produkty. Opracowujemy strategie wejścia na rynek oraz ogólne strategie produktów i marek. 

Bez względu na to, nad jakim projektem strategii zwiększania przychodów lub wzrostu pracujemy, nie zatrzymujemy się na etapie ostatecznej prezentacji. Zawsze podejmujemy się wdrożenia własnych zaleceń, tak aby klienci mogli ocenić nas na podstawie rzeczywistych wyników. 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziedzinie strategii właściwymi dla Twojej branży i Twojego regionu.